Faktúry, zmluvy 2011

Faktúry si môžete stiahnut tu: [adresár faktúr 2011]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo fakúry
[číslo súboru]
Dátum prijatia  suma     Eur  Predmet            dodávky  dodávateľ
 01-2011
04.01.2011
48,83 Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves
 02-2011 04.01.2011 27,37 Servis počítača K_CORP Sp. Nová Ves 
03-2011
05.01.2011  1975,00  Zemný plyn  SPP Bratislava 
04-2011
05.01.2011  196,02  Zdravotná služba  MEDISON Košice 
05-2011
07.01.2011  44,96  Telefón - pevná linka  T COM Bratislava 
06-2011
07.01.2011  64,74  PHM - nafta  SLOVNAFT Bratislava 
07-2011
10.01.2011  - 33,48 + 3x280 Elektrická energia + preddavky  VSE Košice 
08-2011
10.01.2011  66,43  Potraviny  LUJAN Mengusovce 
09-2011
11.01.2011  50,68  Telefón - Orange  ORANGE Bratislava 
10-2011
12.01.2011  12,79  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
11-2011
13.01.2011  12,67  Aktualizácia programu K_CORP Sp. Nová Ves 
12-2011
13.01.2011 

32,48

Telefón - T Mobile  T MOBILE Bratislava 
13-2011
13.01.2011  116,70  Potraviny  COOP JEDNOTA Poprad 
14-2011
13.01.2011  346,06  Potraviny  SINTRA Poprad 
15-2011
14.01.2011  1,23  Doúčtovanie predplatného  PORADCA PODNIKATEĽA Žilina 
16-2011
14.01.2011  60,96  Potraviny  TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok 
17-2011
14.01.2011  17,40  Vysvedčenia          ŠEVT Banská Bystrica 
18-2011
19.01.2011  32,80  Potraviny  DIAMON Poprad 
19-2011
19.01.2011  146,16  Potraviny  DIAMON Poprad 
20-2011
24.01.2011  52,70  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
21-2011
25.01.2011  27,99  Dvere  BAU MAX Poprad 
22-2011
31.01.2011  54,06  Potraviny  DC NORDIA Poprad 
23-2011
31.01.2011  16,80  Aktualizácia programu  K_CORP Sp. Nová Ves 
24-2011
31.01.2011  47,80  Požiarna ochrana a BOZP  LIVONEC Poprad 
25-2011
07.02.2011  41,60  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
26-2011
07.02.2011  56,12  Potraviny  TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok 
27-2011
07.02.2011  79,52  Potraviny  LUJAN Mengusovce 
28-2011
07.02.2011  24,00  Mzdové účtovníctvo  S-EPI Žilina 
29-2011
07.02.2011  1690,00  Elektrický sporák  GASTRO REX Košice 
30-2011
07.02.2011  110,00  Montráž el. sporáka  GASTRO REX Košice 
31-2011
07.02.2011  1975,00  Zemný plyn  SPP Košice 
32-2011
07.02.2011  227,23  Zneškodnenie odpadu  TATR. ODP. SPOL. Žakovce 
33-2011
07.02.2011  110,21  Preprava kontajnera  PETER PALGUTA Kravany 
34-2011
07.02.2011  5,76  Akturalizácia počít.  programu  K_CORP Sp. Nová Ves 
35-2011
10.02.2011  1496,09  Tepel. energia + teplá úžitk. voda  CPPaP Poprad 
36-2011
10.02.2011  200,25  Elektrická energia  CPPaP Poprad 
37-2011
10.02.2011  285,77    Vodné a stočné zrážk. voda  CPPaP Poprad 
38-2011
10.02.2011  -29,05  Elektrická energia  VSE Košice 
39-2011 10.02.2011  49,34  Potraviny  DC Nordia Matejovce 
40-2011  10.02.2011  3 x 330  Elektrická energia  VSE Košice 
41-2011  11.02.2011  119,72  Potraviny  COOP JEDNOTA Poprad 
42-2011  14.02.2011  45,07  Telefón - Orange  ORANGE Bratislava 
43-2011 14.02.2011  53,21  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
44-2011  14.02.2011  50,00  Členský príspevok  ZOU Tornaľa 
45-2011  14.02.2011  14,27  Vysvedčenia + výučné listy  ŠEVT Banská Bystrica
46-2011  15.02.2011  45,06  Pevná linka + internet  T COM Brtislava 
47-2011 15.02.2011  34,36  PHM - nafta  SLOVNAFT Bratialava 
48-2011  16.02.2011  50,52  Potraviny  TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok 
49-2011 16.02.2011  5,76  Aktualizácia programu  K_CORP Sp. Nová Ves 
50-2011  16.02.2011  80,86  Telefón - T Mobile  T MOBILE Bratislava 
51-2011  16.02.2011  157,78  Potraviny  DIAMON Bratislava 
52-2011  17.02.2011  78,66  Potraviny  LUJAN Mengusovce 
53-2011  17.02.2011  28,44  Potraviny  HO PE Matejovce 
54-2011  18.02.2011  5,76  Aktualizácia programu  K_CORP Sp. Nová Ves 
55-2011  22.02.2011  23,63  Potraviny  DIAMON Poprad 
56-2011  23.02.2011  41,47  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
57-2011  24.02.2011  128,84  Nafta, dialn. známka  SLOVNAFT Bratislava 
58-2011  25.02.2011  101,48  Potraviny  DC NORDIA Matejovce 
59-2011  28.02.2011  62,40  Tonery  K_CORP Sp. Nová Ves 
60-2011  01.03.2011  1975,00  Zemný plyn  SPP Bratislava 
61-2011  03.03.2011  47,80  Technik PO a BOZP  LIVONEC Poprad 
62-2011  07.03.2011  28,93  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
63-2011  10.03.2011  96,00  Výpočet poplatokov za znečisť. ovzdušia  J. CEHULA Ekos Poprad 
64-2011  07.03.2011  228,65  Elektrická energia  VSE Košice 
65-2011  09.03.2011  22,80  Kancelárske potreby  KP Plus Poprad 
66-2011  09.03.2011  47,46  Pevná linka  + internet  T COM Bratislava 
67-2011  10.03.2011  64,00  Oprava plyn. kotla  PETER ŽOLDÁK Hôrka 
68-2011 11.03.2011 157,94 Potraviny COOP JEDNOTA Poprad
69-2011 11.03.2011 155,35 Uprgade programov IVES Košice
70-2011 11.03.2011 58,60 Pranie a mangľovanie PAULÍNA GAJANOÁ Gánovce
71-2011 14.03.2011 74,78 Potraviny LUJAN Mengusovce
72-2011 14.03.2011 27,41 Potraviny MPC CESSI Sp. Nová Ves
73-2011 16.03.2011 26,93 Telefón - T mobile T MOBILE Bratislava
74-2011 16.03.2011 47,52 Potraviny TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok
75-2011 17.03.2011 267,85 Potraviny SINTRA Poprad
76-2011 21.03.2011 44,74 Telefón - Orange ORANGE Bratislava
77-2011 21.03.2011 5,76 Aktualizácia programu K_CORP Sp. Nová Ves
78-2011 21.03.2011 99,58 USB token POS AM Bratislava
79-2011 21.03.2011 84,42 Potraviny LUJAN Mengusovce
80-2011 23.03.2011 37,04 Potraviny MPD CESSI Sp. Nová Ves
81-2011 28.03.2011 69,90 Ceny + učebné pomôcky na súťaž OKAY SLOVAKIA Bratislava
82-2011 30.03.2011 51,46 Potraviny DC NORDIA Poprad Matejovce
83-2011  30.03.2011  295,74  SF - občerstvenie - Deň učiteľov  JOZEF VENCEL FREDY Poprad 
84-2011  30.03.2012  23,52  Potraviny  DIAMON Poprad 
85-2011  31.03.2011  1975,00  Zemný plyn  SPP Bratislava 
86-2011  31.03.2011  54,80  Mareriál na súťaž  BROZ Hôrka 
87-2011  31.03.2011  136,19  Potraviny  DIAMON Poprad 
88-2011  01.04.2011  157,43  Učebné pomôcky na súťaž  CORA Poprad 
89-2011  04.04.2011  378,75  Učebné pomôcky na súťaž  NAY Bratislava 
90-2011  04.04.2011  344,85  Učebné pomôcky na súťaž  OKAY Bratislava 
91-2011  04.04.2011  37,36  Obrusy na súťaž  OVITEX Poprad 
92-2011  04.04.2011  22,42  Obrusy na krúžok  OVITEX Poprad 
93-2011  04.04.2011  45,96  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
94-2011  04.04.2011  55,32  Toaletné potreby  ILLE Skalica 
95-2011  06.04.2011  85,86  Potraviny  DC NORDIA Poprad 
96-2011 06.04.2011 4363,60 Tepelná energia a TÚV CPPaP Poprad
97-2011 06.04.2011 66,14 Materiál na súťaž KP PLUS Poprad
98-2011 06.04.2011  11,28  Potraviny  DIAMON Poprad 
99-2011  07.04.2011  52,68  Telefón - pevmá linka  T Com Bratislava 
100-2011  07.04.2011  393,00  Tonery na súťaž  K_CORP Sp. Nová Ves 
101-2011  07.04.2011  27,00  PHM - nafta  SLOVNAFT Bratislava 
102-2011 07.04.2011  77,14  Potraviny  LUJAN Mengusovce 
103-2011  07.04.2011  50,00  Učebné pomôcky na súťaž  BROZ Hôrka 
104-2011  11.04.2011  131,37  Potraviny  COOP JEDNOTA Poprad 
105-2011  21.04.2011  1,81 + 3x330,00  Elektrická energia  VSE Košice 
106-2011  13.04.2011  377,99  Čistiace prostriedky  ŠTEFAN JURČIŠIN JPS 
107-2011  14.04.2011  36,88  Pranie a mangľovanie  PAULÍNA GAJANOVÁ Gánovce 
108-2011  15.04.2011  34,54  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
109-2011  15.04.2011  45,07  Telefón - Orange  ORANGE Bratislava 
110-2011  15.04.2011  36,30  Stravovanie - súťaž  UOI Spišský Štiavnik 
111-2011  15.04.2011  758,12  Materiál na súťaž  MIROSLAV LEŠŇOVSKÝ Harichovce 
112-2011  18.04.2011  47,80  Technik PO a BOZP  LIVONEC Poprad 
113-2011  18.04.2011  50,82  Potraviny  TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok 
114-2011  18.04.2011  23,81  Telefón T-Mobile  T - Mobile Bratislava 
115-2011  21.04.2011  54,05  Matreiál na súťaž  FERTEX Poprad 
116-2011  21.04.2011  61,97  Ceny na súťaž  EXISPORT Košice 
117-2011  21.04.2011  133,48  Materiál na súťaž  BAU MAX Poprad 
118-2011 26.04.2011  20,65  PHM - nafta  SLOVNAFT Bratislava 
119-2011  27.04.2011  73,97  Tonery na krúžok  K_CORP Sp. Nová Ves 
120-2011  27.04.2011  48,43  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
121-2011  27.04.2011  88,90  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
122-2011  29.04.2011  250,12  Náradie na súťaž  BYTOX PP Poprad 
123-2011  29.04.2011  83,80  Školské tlačivá  ŠEVT Banská Bystrica 
124-2011  29.04.2011  52,20  Potraviny   TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok 
125-2011  29.04.2011  85,86  Potraviny  DC NORDIA Poprad 
126-2011 29.04.2011 1975,00 Zemný plyn SPP Bratislava 
140-2011 11.05.2011  1167,18  Tepelná energia a TÚV  CPPaP Poprad 
153-2011  30.05.2011  1975,00  Zemný plyn  SPP Bratislava 
180-2011  29.06.2011  1462,72  Tepelná energia a TÚV CPP a P Poprad 
183-2011  04.07.2011  1975,00  Zemný plyn  SPP Bratislava 
184-2011  04.07.2011  1303,42  Stravné lístky  LE CHEQUE DEJENEUR Bratislava 
212-2011  26.08.2011  23997,52  Stavebné práce - kuchyňa Poprad  MIROSLAV GOGA MOREZ Prešov 
213-2011  30.08.2011  4867,74  Zemný plyn - vyúčtovanie  SPP Bratislava 
218-2011  05.09.2011  2521,00  Zemný plyn  SPP Bratislava 
230-2011  08.09.2011  1878,10  Stavebný dozor - kuchyňa Poprad  Ing. BRANISLAV VOJTEK Prešov 
245-2011  06.10.2011  2521,00  Zemný plyn   SPP Bratislava 
263-2011  02.11.2011  12300,00  Stavebné práce - strecha Poprad  PETER KUCHÁR Prešov 
268-2011  07.11.2011  1831,26  Tepelná energia  DALKIA Poprad 
289-2011  25.11.2011  3000,00  Oprava stechy Poprad  PETER KUCHÁR Prešov 
296-2011  02.12.2011  5042,28  Nájomné   PRO POPULO Sp. Teplica 
303-2011  12.12.2011  2816,06  Tepelná energia  DALKIA Poprad 

Zmluvy si môžete stiahnut tu: [adresár zmlúv 2011]
Popis zmlúv, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo zmluvy
[číslo súboru]
Dátum uzatvorenia číslo zmluvy dodávateľa  Predmet zmluvy  Zmluvný partner
1-2011
01.07.2011
100711404 ZoP Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy  Východoslovenská distribučná a.s. Košice
2-2011
11.07.2011  009/2011  Zmluva o dodávke tepla, teplej úžitkovej vody a pitnej vody  Dalkia Poprad, a.s.
3-2011
25.08.2011  009/2011  Dodatok k zmluve  Dalkia Poprad, a.s. 
4-2011
01.07.2011  376/144/11P Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd  Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad
5-2011
01.07.2011    Nájomná zmluva  Športový klub Galaxy 2 
6-2011
01.03.2011    Zmluva o pevode správy majetku štátu  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
7-2011
14.03.2011    Zmluva o servisnej službe  ILLE - Papier - Service SK