Školské aktivity
Vedenie krúžkov:

Výroba cukroviniek                    Bc. Pemčáková, Mravová
Športový                                       Mgr. Louda
Záhradnícky                                 Bc. Hvizdáková
Kreatívna tvorba                         Bc. Maliňáková, Mgr. Skokanová
Žurnalistický                                Ing. Michnicová, Mgr. Rusnáková
Tvorivo-odbornej činnosti        Bachleda, Budaj
Gazdinka od A po Z                    Mgr. Lašková

Plánované aktivity:
 • Svetový deň duševného zdravia
 • Svetový deň potravín
 • Divadelné predstavenie
 • Vianočná akadémia
 • Školské rozhlasové relácie
 • Školský karneval
 • Hrebienok - ľadové sochy
 • Školské športové súťaže
 • Súťaže zručností podľa učebných odborov
 • Tvorba vianočných a veľkonočných výrobkov
 • Mesiac knihy
 • Školská športová olympiáda
 • Celoslovenské športové hry
 • Červené stužky
 • Celoslovenské súťaže zručnosti