Zamestnanci

Vedenie školy:
Mgr. Ingrid Vokuličová – riaditeľka školy

Mgr. Katarína Galasová - hlavný majster OV
 
Učitelia:
Ing.  Zuzana Michnicová
Mgr. Magdaléna Lašková
Mgr. Miroslav Louda
Ing.  Kamila Grivalská
Mgr. Anna Skokanová
 
Majstri OV:
        
         Ján Bachleda, DiS
         František Budaj, DiS
Bc.    Eva Hvizdáková
Bc.    Margita Kormaňošová
Bc.    Mariana Maliňáková
Bc.    Beáta Pemčáková
Mgr. Valéria Rusnáková  
          Ľubomíra Špirková, DiS
Mgr. Anna Tarageľová


Vychovávatelia:

Mgr. Elena Babíková

Bc.    Silvia Manduľová


Ostatní zamestnanci:

Amália Hoffmannová - pomocná vychovávateľka

Lucia Freundorferová - pomocná vychovávateľka

Janka Tardová – účtovníčka

Ing. Anna Bošková – hospodárka
Marta Švirlochová – vedúca jedálne
Renáta Danilová – administratívna pracovníčka

Peter Regeš - vodič, údržbár

Janka Balážová - kuchárka

Sidónia Drenčeniová – kuchárka

Anna Mrkvicová - kuchárka

Mária Drenčeniová –upratovačka

Mária Žoldáková – upratovačka