Profil verejného obstarávateľa


Prieskum trhu

Názov zákazky: Mrazené výrobky
Uverjnené: 15.11.2019

Názov zákazky: Chlieb
Uverjnené: 15.11.2019

Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky
Uverjnené: 15.11.2019

Názov zákazky: Ovocie a zelenina
Uverjnené: 15.11.2019

Názov zákazky: Mlieko a mliečne výrobky
Uverjnené: 15.11.2019

Názov zákazky: Trvanlivé potraviny
Uverjnené: 15.11.2019

Názov zákazky: Multifunkčné ihrisko
Uverjnené: 6.3.2019

Názov zákazky: Stavebné práce - Multifunkčné ihrisko
Uverjnené: 16.8.2018

Názov zákazky: Oprava sociálnych zariadení
Uverjnené: 14.6.2018

Názov zákazky: Výmena ventilov ústredného kúrenia
Uverjnené: 30.6.2017

Názov zákazky: Dodávka pracovného elektrického zariadenia a prístrojov
Uverejnené: 13.9.2013 
 
Názov zákazky: Dodávka ozvučenia 
Uverejnené: 13.9.2013

Názov zákazky: Odborné konzultácie 
Uverejnené: 20.9.2013

Názov zákazky: Oprava tried a sociálneho zariadenia.
Uverejnené: 23.9.2013

Názov zákazky: Grafické spracovanie a tlač
Uverejnené: 04.11.2013

Názov zákazky: Dodávka osobného automobilu
Uverejnené: 20.11.2013

Názov zákazky: Rekonštrukcia školských dielní a sociálneho zariadenia
Uverejnené: 22.11.2013

Názov zákazky: Renovácia miestností,  skladových priestorov a schodíšť
Uverejnené 3.12.2013

Názov zákazky: Odborné exkurzie
Uverejnené 19.2.2014

Názov zákazky: Oprava strechy
Uverejnené 9.4.2014

Názov zákazky: Oprava vnútornej kanalizácie
Uverejnené 11.6.2014

Názov zákazky: Rekonštrukcia internátnej časti školy a drevárskej dielne
Uverejnené 1.12.2014

Názov zákazky: Dodávka a inštalácia bezpečnostného kamerového systému
Uverejnené 10.12.2014

Názov zákazky: Oprava fasády
Uverejnené 19.12.2014

Názov zákazky: Oprava fasády II. časť
Uverejnené 20.02.2015

Názov zákazky: Oprava chodnikov
Uverejnené 24.02.2015

Názov zákazky: Oprava strechy
Uverejnené 24.02.2015

Názov zákazky: Rekonštrukcia priestorov  - blok E
Uverejnené 03.12.2015

Názov zákazky: Oprava fasády v átriách a oprava soklov
Uverejnené 26.7.2016

Názov zákazky: Oprava vnútroareálových komunikácií OUI Poprad
Uverejnené 29.9.2016