Oznamy


Udalosti školy:

 Vianočná akadémia 
                Vianočné tradície sú v našej škole už pravidelne prezentované výzdobou školy a vianočnou akadémiou na ktorej sa prezentujú hlavne žiaci so svojim programom. Súčasťou predvianočnej atmosféry je aj výroba a zdobenie perníkov.

  Valentín, deň zaľúbených
                  V škole sa pravidelne koná relácia k sviatku Valentína. Po jej ukončení sa slávnostne odovzdávajú zelené stužky tretiakom. 
                         
 Deň otvorených dverí
                   Deň otvorených dverí každoročne prispieva k propagácii školy, informuje žiakov základných škôl i potencionálnych zamestnávateľov o podmienkach školy a jednotlivých učebných odboroch. 
 Karneval
                   Veľa školských aktivít vylepšuje svoju úroveň. Jednou z tradičných je aj školský karneval, ktorý rokmi získal rozmer veľkoleposti.  
 Školská relácia - Deň učiteľov
                   Pri príležitosti Dňa učiteľov žiaci žurnalistického krúžku pripravujú každoročne školskú rozhlasovú reláciu.