Kontakty

 
Riaditeľ školy:
052 / 788 59 11
0905 299 948
 
Zástupca riaditeľa:
052 / 788 59 11
0911 180 021
 
Ekonomický úsek:
052 / 788 59 12
0917 756 364