Faktúry, objednávky 2019

Faktúry si môžete stiahnut tu: [adresár faktúr 2019]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo fakúry
[číslo súboru]
Dátum prijatia  suma    EUR  Predmet           dodávky  dodávateľ
1-20193.1.201939,24Aktualizácia + servis programu ŠJ na r. 2019SOFT-GL Košice
2-20194.1.20192 093,02Tepelná energia XII/2018PES Poprad 
3-2019 4.1.2019  57,62PHM - nafta Slovnaft Bratislava 
4-2019 7.1.2019 48,72 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
5-2199.1.2019 99,00 Správa IKT XII/2018 K_Corp Spišská Nová Ves 
6-20199.1.2019 87,45 Telefóny + volania Orange Orange Bratislava 
7-2019  9.1.201925,00 Členský poplatok na r. 2019 RVC Prešov 
8-2019 9.1.2019 52,27 Potraviny Diamon Poprad 
9-2019 9.1.2019 29,82 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
10-2019 10.1.2019 176,56 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
11-2019 11.1.2019 23,91 Potraviny Sintra Bratislava 
12-2019 11.1.2019 40,00 Pracovné vesty Pracovné odevy KADO Poprad 
13-2019 14.1.2019 14,90 Finančný spravodajca 2018 - doúčtovanie  Poradca podnikateľa Žilina 
14-2019 15.1.2019 25,20 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad 
15-2019 15.1.2019 228,58 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica 
16-2019 15.1.2019 15,73 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
17-2019 16.1.2019 53,90 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
18-2019 17.1.2019 60,00 Seminár - Finančná kontrola  ICV Košice
19-2019 17.1.2019 51,23 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
20-201921.1.2019 14,40 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
21-2019 21.1.2019 13,54 Potraviny Diamon Poprad 
22-2019 21.1.2019 72,58 Potraviny Diamon Poprad 
23-2019 21.1.2019 32,22 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
24-201921.1.201962,17 Potraviny Ryba Košice 
25-2019 21.1.2019 37,91 Potraviny Sintra Bratislava 
26-2019 22.1.2019 726,66 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad 
27-2019 24.1.2019 129,00 ASC Agenda 2019 ASC Bratislava 
28-2019 25.1.2019 34,85 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
30-2019 31.1.2019 31,84 Potraviny Sintra Braislava 
31-2019 4.2.2019 26,10 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
32-2019 4.2.2019 5,90 Výmena žiarovky - Dacia Eurocamp Poprad 
33-2019 4.2.2019 54,00 Technik PO a BTS Livonec Poprad 
34-2019 5.2.2019 53,59 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
35-2019 5.2.2019 2 436,16 Tepelná energia I/2019 PES Poprad 
36-2019 6.2.2018  1 105,00Poznávací zájazd Ezotour Prešov 
37-2019 7.2.2019 27,96 Potraviny Diamon Poprad 
38-2019 7.2.2019 50,39 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
39-2019 7.2.2019 51,23 Potraviny Sintra Bratislava 
40-2019 8.2.2019 86,41 PotravinyRyba Košice
41-2019 8.2.2019 34,85 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
42-2019 8.2.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
43-2019 8.2.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
44-2019 8.2.2019 21,35 Pranie prádla  Paulína Gajanová 
45-2019 11.2.2019 87,39 Orange - telefóny + volania Orange Bratislava 
46-2019 11.2.2019 17,48 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
47-201912.2.2019 37,94 Potraviny Diamon Poprad 
48-2019 13.2.2019 228,58 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica 
49-2019 13.2.2019 223,02 Upgrade účtovných programov IVES Košice 
50-2019 13.2.2019 40,00 Seminár - elektronická schránka školy RVC Prešov 
51-2019 14.2.2019 145,10 Elektrina I. vyúčtovanie Magna Energia Piešťany 
52-2019 15.2.2019 33,26 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
53-2019 15.2.2019 34,78 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
54-2019 20.2.2019 33,60 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad 
55-2019 22.2.2019 17,99 Potraviny MPC Spišská Nová Ves 
56-2019 26.2.2019 9,29 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
57-2019 26.2.2019 43,99 Potraviny Diamon Poprad 
58-2019 26.2.2019 57,53 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
59-2019 4.3.2019 34,34 Potraviny Sintra Bratislava 
60-2019 4.3.2019 18,18 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
61-2019 4.3.2019 90,00 Zámky na vstavané skrine Ladislav Malučký - Sosna Hrabušice 
62-2019 4.3.2019 20,0 Seminár - Správa registratúry RVC Prešov 
63-2019 5.3.2019 59,08 PHM - nafta Slovnaft Bratislava 
64-2019 5.3.2019 47,94 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
65-2019 5.3.2019 65,54 Potraviny Ryba Košice 
66-2019 5.3.2019 1887,22 Tepelná energia  PES Poprad 
67-2019 5.3.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
68-2019 6.3.2019 45,30 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
69-2019 6.3.2019 82,80 Switch K_Corp Spišská Nová Ves 
70-2019 8.3.2019 37,06 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
71-2019 8.3.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
72-2019 8.3.2019 96,90 Telefóny + volania  Orange Bratislava 
73-2019 11.3.20199,96 Žetóny na umývanie auta Nerta Bratislava 
74-2019 11.3.2019 262,01 Potraviny Sintra Bratialava 
75-2019 11.3.2019 31,26 Potraviny Diamon Poprad 
76-2019 11.3.2019 7,44 Potraviny Diamon Poprad 
77-2019 11.3.2019 24,50 Potraviny Sintra Bratislava 
78-2019 11.3.2019 15,94 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce 
79-2019 11.3.2019 331,27 Materiál na súťaž záhradník Miroslav Lešňovský Harichovce 
80-2019 12.3.2019 366,00 Záložný zdroj k PC K_Corp Spišská Nová Ves 
81-2019 12.3.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad 
82-2019 12.3.2019 37,32 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
83-2019 12.3.2019 15,07 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
84-2019 18.3.2019 93,93 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
85-2019 18.3.2019 16,74 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
86-2019 18.3.2019 100,00  GDPR dokumentácia - Ochrana osobných údajov SN REAL Prešov 
87-2019 18.3.2019 43,62 Potraviny Diamon Poprad 
88-2019 18.3.2019 100,00 Člesnký príspevok ZOUS Snina 
89-2019 18.3.2019 16,80 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad 
90-2019 19.3.2019 61,47 Potraviny Sintra Bratislava 
91-2019 20.3.2019 112,33 Kancelárske potreby Papyrus Poprad 
92-2019 20.3.2019 40,00 Seminár: Správa registratúry pre školy RVC Prešov 
93-2019 20.3.2019 70,92 Inzercia Region Press Trnava 
94-2019 21.3.2019 25,00 Odborný seminár: Pre zamestnancov školských stravovacích zariadení Art Edu Košice 
95-2019 21.3.2019 31,43 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
96-2019 25.3.2019 175,00 Prenájom bowlingových dráh + občerstvenie City bowling Poprad  
97-2019 25.3.2019 227,17 Skrinky na hasiace prístroje + prúdnica Tatra Commerce Poprad 
98-2019 25.3.2019 56,99 Perá s logom National Pen 
99-2019 25.3.2019 64,87 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
100-2019 25.3.2019 6,24 Potraviny Diamon Poprad 
101-2019 25.3.2019 61,22 Potraviny Diamon Poprad 
102-2019 28.3.2019 44,28 Potraviny Tatranská mliekáre Kežmarok 
103-2019 28.3.2019 800,97 Revízia elektroinštalácie František Varga Helcmanovce 
104-2019 1.4.2019 7,84 Občerstvenie na Radu školy ŠJ OUI Poprad 
105-2019 1.4.2019 150,48 Hasiaci prístroj + príslušenstvo k HP Livonec Poprad 
106-2019 1.4.2019 579,80 Občerstvenie - športovo-relaxačný deň Kriváň Centrum Poprad 
107-2019 1.4.2019 11,32 Potraviny Sintra Bratislava 
108-2019 2.4.2019 14,95 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
109-2019 2.4.2019 64,40 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
110-2019 3.4.2019 47,70 Potraviny Diamon Poprad 
111-2019 3.4.2019 62,69 Športové tašky Decathlon Bratislava 
112-2019 3.4.2019 184,60 Pracovné pomôcky na súťaž záhradník Adesso Košice 
113-2019 4.4.2019 55,89 PHM - nafta Slovnaft Bratialava 
114-2019 4.4.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
115-2019 4.4.2019 1655,45 Tepelná energia PES Poprad 
116-2019 4.4.2019 150,60 Tonery do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves 
117-2019 8.4.2019 47,69 Telefón - pevná linka + internetSlovak Telekom Bratislava 
118-2019 8.4.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
119-2019 8.4.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad 
120-2019 8.4.2019 13,86 Potraviny Diamon Poprad 
121-2019 8.4.2019 54,04 Potraviny Diamon Poprad 
122-2019 8.4.2019 128,17 Potraviny Ryba Košice 
123-2019 9.4.2019 87,81 Orange - telefóny + volania Orange Bratislava 
124-2019 9.4.2019 46,35 Potraviny Sintra Bratislava 
125-2019 9.4.2019 39,29 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
126-2019 11.4.2019 228,58 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica 
127-2019 11.4.2019 153,00 Materiál na súťaž Záhradník Peter Chiminec Dekora 
128-2019 11.4.2019 26,11 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
129-2019 11.4.2019 10,92 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce 
130-2019 12.4.2019 192,60 Materiál na súťaž Záhradník Miroslav Leľňovský Harichovce 
131-2019 12.4.2019 147,69 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
132-2019 16.4.2019 34,80 Vývoz kuchynského odpadu  Brantner Poprad
133-2019 16.4.2019 35,58 Potraviny Sintra Bratislava 
134-2019 17.4.2019 77,55 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
135-2019 24.4.2019 8,89 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
136-2019 24.4.2019 7,94 Potraviny Diamon Poprad 
137-2019 24.4.2019 42,06 Potraviny Diamon Poprad 
138-2019 25.4.2019 47,28 Toner  K_Corp Spišská Nová Ves
139-2019 26.4.2019 37,42 Materiál na súťaž záhradník Miroslav Lešňovský Harichovce 
140-2019 2.5.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad 
141-2019 2.5.2019 36,07 Potraviny Sintra Bratislava 
142-2019 2.5.2019 52,91 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
143-2019 2.5.2019 17,70 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
144-2019 2.5.2019 115,20 Oprava vchodových dverí Astra Trade Poprad 
145-2019 3.5.2019 58,78 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad 
146-2019 6.5.2019 47,69 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
147-2019 6.5.2019 1238,27 Tepelná energia PES Poprad 
148-2019 6.5.2019 248,10 Potraviny Sintra Bratislava 
149-2019 6.5.2019 54,48 Potraviny Diamon Poprad 
150-2019 6.5.2019 916,03 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad 
151-2019 6.5.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
152-2019 6.5.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
153-2019 6.5.2019 30,89 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
154-20197.5.2019 53,40 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
155-2019 9.5.2019 87,39 Orange - telefóny + volania Orange Bratislava 
156-2019 10.5.2019 54,93 Poistenie - digitálny set Kooperatíva Bratislava 
157-2019 14.5.2019 20,61 Potraviny Sintra Bratislava 
158-2019 14.5.2019 19,40 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
159-2019 14.5.2019 78,29 Materiál na súťaž a na krúžky Papyrus Poprad 
160-2019 15.5.2019 72,83 Potraviny Diamon Poprad 
161-2019 15.5.2019 94,67 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
162-2019 15.5.2019 23,74 Potraviny Diamon Poprad 
163-2019 15.5.2019 107,19 Elektrická energia Magna Energia Piešťany 
164-2019 16.5.2019 30,89 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
165-2019 20.5.2019 59,98 PHM - nafta Slovnaft Bratislava 
166-2019 20.5.2019 95,88 Monitor K_Corp Spišská Nová Ves 
167-2019 20.5.2019 76,20 Potraviny  Ryba Košice
168-2019 20.5.2019 107,04 Strava na súťaž záhradník ŠJ OUI Poprad 
169-2019 21.5.2019 21,56 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce 
170-2019 21.5.2019 29,06 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
171-2019 21.5.2019 42,57 Potraviny Sintra Bratislava 
172-2019 22.5.2019 22,57 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
173-2019 27.5.2019 28,18 Potraviny Tatranská mliekareň 
174-2019 27.5.2019 121,00 Grafické spracovanie stavebných plánov školy TOLUTI Smižany 
175-2019 27.5.2019 34,22 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
176-2019 28.52019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad 
177-2019 29.5.019 53,83 Potraviny Diamon Poprad 
178-2019 31.5.2019 569,25 Komunálny odpad Mesto Poprad 
179-2019 3.6.2019 66,27 Potraviny Sintra Bratislava 
180-2019 3.6.2019 54,75 Potraviny Diamon Poprad 
181-2019 3.6.2019 52,84 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
182-2019 3.6.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
183-2019 3.6.2019 33,60 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad 
184-2019 3.6.2019 39,02 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
185-2019 6.6.2019 71,26 Materiál na krúžky Katarína Maslišová Poprad 
186-2019 6.6.2019 114,29 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica 
187-2019 6.6.2019 1015,75 Tepelná energia PES Poprad 
188-2019 6.6.2019 54,92 Telefón - pevná linka + internetSlovak Telekom Bratislava 
189-2019 10.6.2019 93,64 Materiál na krúžky Papyrus Poprad 
190-2019 10.6.2019 87,39 Orange - Telefóny + volania Orange Bratislava 
191-2019 10.6.2019 44,72 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
192-2019 11.6.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
193-2019 11.6.2019 35,14 Potraviny Sintra Bratislava 
194-2019 11.6.2019 41,23 Potraviny Diamon Poprad 
195-2019 11.6.2019 4,15 Potraviny Diamon Poprad 
196-2019 11.6.2019 29,57 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
197-2019 11.6.2019 24,77 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
198-2019 11.6.2019 30,61 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce 
199-2019 12.6.2019 155,62 Elektrická energia  Magna energia Piešťany 
200-2019 13.6.2019 129,00 ACS agenda 2020 ASC Bratislava 
201-2019 14.6.2019 47,40Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica 
202-2019 17.6.2019 279,68 Výmena zadného skla Dacia Eurocamp Poprad 
203-2019 17.6.2019 15,00Časopis vychovávateľ - predplatné Ares Bratislava 
204-2019 20.6.2019 295,30 Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica 
205-2019 20.6.2019 55,44 Potraviny Ryba Košice 
206-2019 20.6.2019 29,57 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
207-2019 20.6.2019 51,73 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
208-2019 20.6.2019 34,80 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad 
209-2019 21.6.2019 13,53 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
210-2019 28.6.2019 119,26 Potraviny Sintra Bratislava 
211-2019 2.7.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad 
212-2019 2.7.2019 646,70 Čistiace prostriedky Tatrrglobal Poprad 
213-2019 3.7.2019 594,79 Tepelná energia  PES Poprad 
214-2019 3.7.2019 1 615,66 Stravné lístky UP Slovensko 
215-2019 8.7.2019 53,32 Telefóny - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
216-2019 8.7.2019 90,55 Telefóny Orange + volania Orange Bratislava 
217-2019 8.7.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
218-2019 8.7.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
219-20199.7.2019 24 289,92  Multifunkčné ihrisko - zemné práce Maxisports Prešov 
220-201912.7.2019 95,23 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
221-2019 29.7.2019 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad 
222-2019 29.7.2019 1080,00 Házdanársko-futbalové bránky Maxisports Prešov 
223-2019 29.7.2019 144,00 Sieť na bránky Maxisports Prešov 
224-2019 2.8.2019 54,00 Technik PO a BTS Livonec Poprad 
225-2019 5.8.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
226-2019 6.8.2019 778,96 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad 
227-2019 6.8.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
228-2019 7.8.2019 54,85 Telefóny - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
229-2019 7.8.2019 87,39 Telefóny + volania Orange Bratislava 
230-2019 12.8.2019 581,64 Tepelná energia PES Poprad 
231-2019 16.8.2019 8,40 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad 
232-2019 20.8.2019 107,37 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce 
233-2019 23.8.2019 399,02 Kabeláž v kanc. admin. prac a ved ŠJ K_Corpa Spišská Nová Ves 
234-2019 23.82019 28,92 Svitch + 5 portový kábel K_Corp Spišská Nová Ves 
235-2019 26.8.2019 70,00 Seminár - Zákon o pedagog. a odb. zamestnancoch Kantorka, Košice 
236-2019 26.8.2019 30,00 Seminár - Pracovno-právne vzťahy a odmeňovanie ICV Košice 
237-2019 26.8.2019 26,40 Finančný spravodajca - predplatné na r. 2020 Poradca podnikateľa Žilina 
238-2019 30.8.2019 55,72 Poistenie - II. digitálny set Kooperatíva Bratilava 
239-2019 30.8.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad 
240-2019 30.8.2019 241,51 Potraviny Sintra Bratialava 
241-2019 2.9.2019 42,66 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
242-2019 2.9.2019 83,48 Potraviny Diamon Poprad 
243-2019 2.9.2019 11,42 Potraviny Diamon Poprad 
244-2019 3.9.2019 332,00 Stolíky na notebooky Daffer Prievidza 
245-2019 3.9.2019 113,86 PotravinyRyba Košice
246-2019 4.9.2019 49,68 PHM - nafta Slovnaft Bratislava 
247-2019 4.9.2019 566,57 Tepelná energia PES Poprad 
248-2019 4.9.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
250-2019 6.9.2019 840,00 Montáž a betonáž futbalových bránok Maxisports Prešov 
251-20196.9.201951,70Telefón - pevná linka + internetSlovak Telekom Bratislava
252-20199.9.201988,01Telefóny + volaniaOrange Bratislava
253-20199.9.201960,34PotravinyLujan Plus Mengusovce
254-20199.9.201932,30PotravinyLujan Plus Mengusovce
255-201910.9.201932,84PotravinyDiamon Poprad
256-201910.9.201972,25PotravinySintra Bratislava
257-2019 11.9.2019 23,52 Potraviny MPC Cessi Sp. Nová Ves 
258-2019 16.9.2019 210,00 Profylaktika počítačov K_Corp Spišská Nová Ves 
259-2019 16.9.2019 68,02 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
260-2019 16.9.2019 49,82 Potraviny Diamon Poprad 
261-2019 16.9.2019 30,23 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
262-2019 18.9.2019 15710,08 Multifunkčné ihrisko Maxisports Prešov
263-201919.9.2019 25,39 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
264-2019 20.9.2019 77,97 Potraviny Sintra Bratislava 
265-2019 20.9.2019 30,00 Kalibrácia váhy Slovenská legálna metrológia B. Bystrica 
266-2019 20.9.2019 8,27 Rýchloviazače Papyrus Poprad 
267-2019 23.9.2019 36,92 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
268-2019 23.9.2019 11,82 Potraviny Diamon Poprad 
269-2019 23.9.2019 58,71 Potraviny Diamon Poprad 
270-2019 23.9.2019 84,00 Potraviny Ryba Košice 
271-2019 23.9.2019 55,67 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
272-2019 26.9.2019 38,00 Predplatné Práca a Mzdy 2020 Poradca Žilina 
273-2019 27.9.2019 82,71 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok 
274-2019 27.9.2019 110,00 Seminár: Kurz riaditeľa školy RVC Košice 
275-2019 27.9.2019 15,29 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
276-2019 30.9.2019 70,30 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
277-2019 30.9.2019 54,41 Potraviny Diamon Poprad 
278-2019 1.10.2019 62,47 Potraviny Sintra Bratislava 
279-2019 1.10.2019 30,35 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
280-2019 1.10.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad 
281-2019 3.10.2019 804,20 Tepelná energia PES Poprad 
282-2019 3.10.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
283-2019 3.10.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
284-2019 3.10.2019 210,00 Profylaktika PC a inovácia na Win 10 K_Corp Spišská Nová Ves 
285-2019 3.10.2019 43,19 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok 
286-2019 7.10.2019 51,62 Telefóny - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
287-2019 7.10.2019 47,88 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
288-2019 7.10.2019 62,14 Potraviny Diamon Poprad 
289-2019 8.10.2019 87,55 Telefóny + volania Orange Bratislava 
290-2019 14.10.2019 31,86 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
291-2019 14.10.2019 157,05 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
292-2019 14.10.2019 128,43 Zákonné poistenie osobného automobilu Kooperatíva Bratislava 
293-2019 14.10.2019 295,75 Potraviny Sintra Bratislava 
294-2019 14.10.2019 50,89 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
295-2019 14.10.2019 75,82 Potraviny Sintra Bratislava 
296-2019 14.10.2019 7,14 Repre - obedy Rada školy ŠJ OUI Poprad 
297-2019 15.10.2019 114,48 Kontrola hasiacich prístrojov Livonec Poprad 
298-2019 15.10.2019 216,76 Havarijné poistenie Kooperatíva Bratislava 
299-2019  16.10.201933,60 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad 
300-2019 21.10.2019 84,14 Kancelárske potreby + materiál na krúžky Papyrus Poprad 
301-2019 21.10.2019 29,90 Potraviny Diamon Poprad 
302-2019 21.10.2019 15,74 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
303-2019 21.10.2019 67,10 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
304-2019 21.10.2019 50,00 Revízia tlakovej nádoby Marián Jurkovský Majoterm Poprad 
305-2019 21.10.2019 37,37 Potraviny Diamon Poprad 
306-2019 21.10.2019 8,53 Potraviny Diamon Poprad 
307-2019 21.10.2019 93,78 Potraviny Ryba Košice 
308-2019 21.10.2019 56,24 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
309-201921.10.2019 37,32 Potraviny Sintra Bratislava 
310-201921.10.2019 16,42 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
311-2019 24.10.2019 247,00 Geometrický plán - multifunkčné ihrisko Adrián Tkáč - GEOAT Prešov 
312-2019 24.10.2019 30,23 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
313-2019 28.10.2019 618,20 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad 
314-2019 28.10.2019 228,58 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica 
315-2019 29.10.2019 26,50 Potraviny Sintra Bratislava 
316-2019 31.10.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad 
317-2019 4.11.2019 89,69 Potraviny Diamon Poprad 
318-2019 4.11.2019 82,97 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
319-2019 4.11.2019 18,33 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
320-2019 4.11.2019 99,00 Správa IKT    K_Corp Spišská Nová Ves 
321-2019 5.11.2019 49,68 PHM nafta Slovnaft Bratislava 
322-2019 5.11.2019 1 267,25 Tepelná energia PES Poprad 
323-2019 6.11.2019 21,05 Pranie prádla Paulína Gajanová Gánovce 
324-2019 6.11.2019 176,32 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
325-2019 7.11.2019 51,82 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
326-2019 8.11.2019 87,45 Telefóny + volania  Orange Bratislava 
327-2019 8.11.2019 23,21 Potraviny Tatranská mliekareň Kežmarok 
328-2019 8.11.2019 30,00 Servis dataprojektorov K_Corp Spišská Nová Ves 
329-2019 8.11.2019 180,00 Profylaktika počítačov K_Corp Spišská Nová Ves 
330-2019 11.11.2019 6,77 Potraviny Diamon Poprad 
331-2019 11.11.2019 73,93 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
332-2019 11.11.2019 60,69 Potraviny Sintra Bratislava 
333-2019 11.11.2019 63,45 Potraviny Diamon Poprad 
334-2019 11.11.2019 20,06 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
335-2019 13.11.2019 42,00 Toner do tlačiarneK_Corp Spišská Nová Ves 
336-2019 14.11.2019 30,23 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
337-2019 15.11.2019  223,83Komponenty do umývačkyGastrochem Bandká Bystrica 
338-2019 15.11.2019 164,68 Elektrická energia Magna energia Piešťany 
339-2019 18.11.2019 89,40 Kalibrácia teplomerov a vlhkomera Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica 
340-2019 18.11.2019 58,76 Materiál na krúžky Papyrus Poprad 
341-2019 19.11.2019 33,60 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad 
342-2019 19.11.2019 53,20 PHM - nafta Slovnaft Bratislava 
343-2019 19.11.2019 110,21Potraviny Sintra Bratislava 
344-2019 19.11.2019 42,25 Potraviny Diamon Poprad 
345-2019 19.11.2019 45,62 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
346-2019 20.11.2019 233,18 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica 
347-2019 20.11.2019 164,63 Potraviny Ryba Košice 
348-2019 21.11.2019 45,54 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
349-2019 25.11.2019 68,60 Kancelárske potreby Papyrus Poprad 
350-2019 25.11.2019 19,96 Materiál na krúžky Papyrus Poprad 
351-2019 25.11.2019 83,08 Materiál na krúžky + na odborný výcvik Kamka KM Sabinov 
352-2019 25.11.2019 80,80 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
353-2019 25.11.2019 13,51 Potraviny Diamon Poprad 
354-2019 25.11.2019 50,17 Potraviny Diamon Poprad 
355-2019 25.11.2019 664,00 Katedry na notebooky Daffer Prievidza 
356-2019 26.11.2019 595,54 Darčekové poukážky Up Slovensko Bratislava 
357-2019 29.11.2019 199,00 Chladnička Nay Sk Bratislava 
358-2019 29.11.2019 101,28 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
359-2019 29.11.2019 51,24 Toner na krúžok K_Corp Spišská Nová Ves 
360-2019 2.12.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad 
361-2019 2.12.2019 88,15 Materiál na krúžky Peter Chiminec Dekora Poprad 
362-2019 2.12.2019 54,17 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
363-2019 2.12.2019 58,89 Potraviny Diamon Poprad 
364-2019 2.12.2019 21,20 Potraviny Sintra Bratislava 
365-2019 2.12.2019 24,10 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
366-2019 4.12.2019 1651,56 Tepelná energia PES Poprad 
367-2019  4.12.201955,20 PHM - nafta Slovnaft Bratislava 
368-2019 4.12.2019 176,32 Elektrická energia Magne energia Piešťany 
369-2019 6.12.2019 195,28 Potraviny Sintra Bratislava 
370-2019 6.12.2019 31,04 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
371-2019 6.12.2019 439,56 Tlačiareň - multifunkčné zariadenie K_Corp Spišská Nová ves 
372-2019 9.12.2019 51,62 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
373-2019 9.12.2019 87,88 Telefóny + volania Orange Bratislava 
374-2019 9.12.2019 52,50 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
375-2019 9.12.2019 43,19 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
376-2019 10.12.2019 71,89 Potraviny Diamon Poprad 
377-2019 10.12.2019 74,19 Potraviny Sintra Bratislava 
378-2019 10.12.2019 631,18 Čistiace prostriedky  Tatraglobal Poprad 
379-2019 11.12.2019 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
380-2019 11.12.2019 201,04 Elektrická energia Magna Energia Piešťany 
381-2019 12.12.2019 27,37 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
382-2019 12.12.2019 306,00 Výmena HDD za SSD, preklopenie dát + upgrade v PCK_Corp Spišská Nová Ves 
383-2019 12.12.2019 638,40 PC - HP Elite  K_Corp Spišská Nová Ves
384-2019 12.12.2019 96,96 Potraviny Sintra Bratislava 
385-2019 12.12.2019 405,20 Pracovné odevy Pracovné odevy KADO Poprad 
386-2019 16.12.2019 838,20 Výmena prvkov zabezpečovacieho zariadenia LA Spol Spišské Bystré 
387-2019 16.12.2019 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad 
388-2019 16.12.2019 23,22 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
389-2019 16.12.2019 42,49 Potraviny Diamon Poprad 
390-2019 16.12.2019 22,51 Potraviny Diamon Poprad 
391-2019 16.12.2019 150,49 Zdravotnícky materiál  Lekáreň Primula Poprad 
392-2019 16.12.2019 30,23 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
393-2019 16.12.2019 1320,00 Webová stránka školy K_Corp pišská Nová Ves 
394-2019 17.12.2019 1897,50 Rozšírenie elektroinštalácie, napojenie kuchynských sporákov, revízia elektrospotrebičov František Varga helcmanovce 
395-2019 17.12.2019 324,64 Materiál na údržbu a opravy Bytox Poprad 
396-2019 17.12.2019 33,60 Vývoz kuchynského odpadu  Brantner Poprad 
397-2019 17.12.2019 72,00 Zneškodnenie elektroodpadu Brantner Poprad 
398-2019 17.12.2019 1108,89 Materiál na údržbu a opravy, materiál na odborný výcvik, nábytok Merkury Market Poprad 
399-2019 17.12.2019 410,88 Elektrospotrebiče na odborný výcvik, chladnička Nay Elektrodom Bratislava 
400-2019 18.12.2019 439,56 Multifunkčné zariadenie K_Corp Spišská Nová Ves 
401-2019 18.12.2019 49,14 Materiál na krúžkyMiroslav Lešňovský Harichovce 
402-2019 18.12.2019 41,52Materiál na krúžky Papyrus Poprad 
403-2019 18.12.2019271,08 Kancelárske potreby, materiál na krúžky Papyrus Poprad 
404-2019 19.12.2019748,60 Rozšírenie kamerového systému K_Corp Spišská Nová Ves 
405-2019 20.12.2019 260,00 Dezinsekcia internátu Jozef Hriva DDD Servis Vyšné Hágy 
406-2019 20.12.2019 17,46 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová ves 
407-2019 20.12.2019 76,75 Potraviny Sintra Bratislava 
408-2019 20.12.2019 757,07Elektrospotrebiče Nay Elektrodom Bratislava 
409-2019 20.12.2019 313,27 Notebook K_Corp Spišská Nová Ves 
410-2019 23.12.2019 1699,20 Stoličky do školskej jedálne AJ Produkty Bratislava 
411-2019 23.122019 231,98 Kancelárske potreby Papyrus Poprad 

Objednávky si môžete stiahnut tu: [adresár objednávok 2019]
Popis objednávok, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo objednávky
[číslo súboru]
Dátum Faktúra k objednávke       Predmet  dodávateľ
1-20193.1.20191-2019Aktualizácia + servis programu ŠJ na r. 2019SOFT - GL Košice
2-20199.1.101961-2019Zámok na vstavané skrine + montážLadislav Malučký -SOSNA Hrabušice 
3-2019 11.1.2019 12-2019 Pracovné vesty Pracovné odevy KADO Poprad 
4-2019 21.1.2019 98-2018Guľôčkové perá s logom  National Pen
5-20194.2.2019 36-2019Poznávací zájazd Ezotour Prešov 
6-2019 5.2.2019 96-2019 Prenájom bowlingových dráh + občerstvenie Citybowling Poprad 
7-2019 11.2.2019 220-2019Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica 
8-2019 4.3.2019 69-2019 Switch K_Corp Poprad 
9-2019 6.3.2019106-2019Občerstvenie kriváň Centrum Poprad 
10-2019 6.3.2019 80-2019Záložný zdroj k PC K_Corp Spišská Nová Ves 
11-2019 8.3.2019 73-2019 Žetóny na umývanie auta Nerta Slovakia 
12-2019 11.3.201979-2019Záhradnícky a dekoratívny materiálMiroslav Lešňovský - LEMI Harichovce
13-2019 12.3.201986-2019 GDPR dokumentácia SN Real Prešov 
14-2019 12.3.2019 93-2019 InzerciaRegion Press Trnava 
15-2019 13.3.2019 105-2019 Hasiaci prístroj, držiaky, skrinky, prúdnice Livonec Poprad 
16-2019 20.3.2019 91-2019 Kancelárske potreby Papyrus Poprad 
17-2019 21.3.2019 103-2019 Revízia elektrického zariadenia František Varga Helcmanovce 
18-2019 21.3.2019 97-2019 Skrinky na hasiace prístroje + prúdnica Tatracommerce Poprad 
 1092450 1.4.201911-2019 Športové tašky Decathlon Bratislava 
19-2019 2.4.2019 112-2019 Pracovné pomôcky na súťaž záhradník Adesso Košice 
20-2019 3.4.2019 116-2019 Tonery do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves 
21-2019 11.4.2019127-2019 Materiál na súťaž Záhradník Peter Chiminec Dekora 
22-201912.4.2019 130-2019 Materiál na súťaž Záhradník Miroslav Lešňovský Harichovce 
23-2019 12.4.2019 144-2019Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves
24-201915.4.2019 219/2019 +  262/2019Multifunkčné ihrisko Maxisports Prešov 
25-2019 24.4.2019 174/2019 Stavebné plány budovy školy Toluti Smižany 
26-201924.4.2019  P 129/2019Ubytovanie - súťaž záhradník Stredná odborná škola Poprad 
27-2019 25.4.2019 139-2019 Dekoratívny materiál na súťaž záhradníkMiroslav Lešňovský Harichovce 
28-2019 25.4.2019144-2019 Oprava vchodových dverí Astra Trade Poprad 
29-2019 6.5.2019168-2019Strava na súťaž ZáhradníkŠJ OUI Poprad
30-2019 3.6.2019P 164-2019Oprava kosačky Moundfield Poprad
31-2019 4.6.2019 185-2019 Materiál na krúžkyKatarína Maslišová Poprad 
32-2019 6.6.2019 189-2019 Materiál na krúžky Papyrus Poprad 
33-2019 12.6.2019 202-2019 Výmena zadného skla Dacia 
34-2019 13.6.2019 201-2019 Listy bianco Ševt Banská Bystrica 
35-201925.6.2019

222-2019

249-2019

Hádzanársko-futbalové bránky + montážMaxisports Prešov
36-2019 25.6.2019 223-2019 Siete do hádzanársko-futbalových bránok Maxisports Prešov 
37-2019 2.7.2019214-2019 Stravné lístky  Up Slovensko 
38-2019 8.7.2019 328-2019 Servis dataprojektorov K_Corp Spišská Nová Ves 
39-2019 31.7.2019233-2019Kabeláž + rozvod internetu K_Corp Spišská Nová Ves 
40-201922.8.2018234-2019 Svitch + 5 port. kábel K_Corp Spišská Nová Ves 
41-2019 23.8.2019 258-2019; 284-2019; 329-2019 Servis notebookov K_Corp Spišská Nová Ves 
42-2019 23.8.2019  244-2019Katedry na notebooky Daffer Prievidza 
43-2019 16.9.2019 265-2019 Kalibrácia váhy  Slov. leg. metrológia Banská Bystrica 
44-2019 20.9.2019 266-2019 Rýchloviazače Papyrus Poprad 
45-2019 3.10.2019 304-2019 Revízia tlakovej nádobyMarián Jurkovský Majoterm Poprad 
46-20193.10.2019 297-2019 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Livonec Poprad 
47-2019 14.10.2019 300-2019 Kancelárske potreby + materiál na krúžky Papyrus Poprad 
48-201914.10.2019 311-2019 Geometrický plán - multifunkčné ihrisko Adrián Tkáč - GEOAT Prešov 
49-2019 24.10.2019  Kalibrácia teplomerov a vlhkomera Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica 
50-2019 24.10.2019 337-2019 Komponenty do umývačky  Gastrochem Banská Bystrica 
51-2019 6.11.2019 335-2019 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves 
52-2019 18.11.2019 340-2019 Materiál na krúžky Papyrus Poprad 
53-2019 18.11.2019 356-2019 Darčekové poukážkyUP Slovensko Bratislava 
54-2019 22.11.2019359-2019 Toner na krúžok K_Corp Spišská Nová Ves 
55-2019 22.11.2019 355-2019 Katedry na notebooky Daffer Prievidza 
56-2019 25.11.2019 351-2019 Materiál na krúžky Kamka KM Sabinov 
57-2019 25.11.2019 350-2019 Materiál na krúžky  Papyrus Poprad 
58-2019 25.11.2019 349-2019 Kancelárske potreby Papyrus Poprad 
59-2019 26.11.2019 357-2019 Chladnička Nay.sk Bratislava 
60-201926.11.2019 P 295-2019 OSB dosky OBI Poprad 
61-2019 27.11.2019  Zabezpečovacie zariadenie La Spol Poprad 
62-2019 27.11.2019 371-2019 Multifunkčné zariadenie K_Corp Spišská Nová Ves 
63-2019 2.12.2019 361-2019 Materiál na krúžky Peter Chiminec Dekora Poprad 
64-2019 5.12.2019 371-2019 Multifunkčné zariadenie K_Corp Spišská Nová Ves 
65-2019 10.12.2019  Zdravotnícky materiál Lekáreň Primula 
66-2019 10.12.2019 378-2019 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad 
67-2019 10.12.2019 382-2019 Výmena HDD za SSD, preklopenie dát, uprgade PC K_Corp Spišská Nová Ves 
68-2018 12.12.2019 393-2019 Webová stránka školyK_Corp Spišská Nová Ves 
69-2019 12.12.2019 385-2019 Pracovné odevy Pracovné odevy KADO Poprad 
70-2019 12.12.2019 394-2019 Napájanie kuchynských sporákov, rozšírenie elektroinštalácie, revízia elektrospotrebičov a elektr. náradia Varga František Helcmanovce 
71-2019 12.12.2019 397-2019Likvidácia elektroodpadu Brantner Poprad 
72-2019 12.12.2019 400-2019 Multifunkčné zariadenie K_Corp Spišská Nová Ves 
73-2019 13.12.2019  Rozšírenie kamerového systému K_Corp Spišská Nová Ves 
74-2019 17.12.2019 395-2019 Materiál na OV, príklepová vŕtačka Bytox Poprad 
75-2019 17.12.2019  Konferenčné stoličky AJ Produkty Bratislava 
76-2019 17.12.2019 398-2019 Materiál na OV, dlažba, komody, pohovka, kanc. stolička Merkury Poprad 
77-2019 17.12.2019 399-2019 Elektrospotrebiče do šk. dielní, chladnička NAY Bratislava 
78-2019 18.12.2019 401-2019Materiál na krúžky Miroslav Lešňovský Harichovce 
79-2019 18.12.2019 402-2019 Materiál na krúžky Papyrus Poprad 
80-2019 18.12.2019 403-209 Kancelárske potreby, skartovačka, materiál na krúžky Papyrus Poprad 
81-2019 19.12.2019 405-2019 Dezinsekcia internátuJozef Hriva DDD Servis 
82-2019 20.12.2019 409-2019 Notebook K_Corp Spišská Nová Ves 
83-2019 20.12.2019 408-2019 Elektrospotrebiče Nay Elektrodom Bratislava 
84-2019 23.12.2019 411-2019 Kancelárske potreby Papyrus Poprad