Faktúry, objednávky 2018

Faktúry si môžete stiahnut tu: [adresár faktúr 2018]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo fakúry
[číslo súboru]
Dátum prijatia  suma    EUR  Predmet           dodávky  dodávateľ
1-2018
3.1.2018 39,24 Aktualizácia + servis programu šk. jedáleň SOFT-GL Košice
2-2018
3.1.2018 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves
3-20183.1.2018 54,00 Technik PO a BTS Livonec Poprad 
4-2018 4.1.2018 49,32 PHM - nafta Slovnaft Bratislava 
5-2018 4.1.2018 34,00 Predplatné - Práca a mzdy Poradca s.r.o. Žilina 
6-2018 4.1.2018 2 241,35 Tepelná energia PES Poprad 
7-2018 5.1.2018 47,32 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
8-2017 8.1.2018 18,88 Potraviny Diamon Poprad 
9-2017 8.1.2018 42,61 Potraviny Diamon Poprad 
10-2017 8.1.2018 63,29 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
11-2017 9.1.2018 64,99 Telefóny Orange Orange Bratislava 
12-2018 9.1.2018 19,36 Potraviny Sintra Bratislava 
13-2018 9.1.2018 318,52 Potraviny Sintra Bratislava 
14-2018 10.1.2018 23,06 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok 
15-2018 12.1.2018 25,00 Členské na rok 2018 RVC Prešov 
16-2018 15.1.2018 70,45 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
17-2018 15.1.2018 22,69 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
18-2018 15.1.2018 44,76 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
19-2018 15.1.2018 45,35 Potraviny Diamon Poprad 
20-2018 16.1.2018 7,45 Finančný spravodajca 2017 - rekapitulácia Poradca podnikateľa Žilina 
21-2018 16.1.2018 33,60 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad 
22-2018 17.1.2018 69,26 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica 
23-2018 17.1.2018 12 x 330,42 Elektrina 2018 - splátkový kalendár Pow-en Bratislava 
24-2018 17.1.2018 283,32 Elektrina 2017 - vyúčtovacia FA SPP Bratislava 
25-2018 17.1.2018 148,13 Potraviny Ryba Košice 
26-2018 22.1.2018 83,28 Potraviny Sintra Bratislava 
27-2018 22.1.2018 58,38 Potraviny Diamon Poprad 
28-201824.1.2018
17,28
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
29-201825.1.2018
32,40
Redukcia HDMI na VGA
K_Corp Spišská Nová Ves
30-2018
25.1.2018
26,34
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
31-2018
25.1.2018
856,09
Voda, stočné, zrážky
PVPS Poprad
32-2018
30.1.2018
48,91
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
33-2018
30.1.2018
7,24
Potraviny
Diamon Poprad
34-2018
30.1.2018
46,42
Potraviny
Diamon Poprad
36-201831.1.2018
9,66
Školské tlačivá
Ševt Banská Bystrica
37-2018
1.2.2018
250,00
Dezinsekcia internátu
Jozef Hriva DDD servis
38-20185.2.2018
348,00
Úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla
Ing. Igor Škrobánek Teplička nad Váhom
39-2018
7.2.2018
 2 165,30Tepelná energia
PES Poprad
40-2018
7.2.2018
33,17
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
41-2018
7.2.2018
34,86
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
42-2018
7.2.2018
89,48
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
43-2018
7.2.2018
59,40
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
44-20189.2.2018
64,99
Telefóny Orange
Orange Bratislava
45-2018
12.2.2018
27,04
Potraviny
Sintra Bratislava
46-2018
12.2.2018
79,18
Potraviny
Ryba Košice
47-2018
12.2.2018
56,69
Potraviny
Diamon Poprad
48-2018
12.2.2018
6,00
Potraviny
Diamon Poprad
49-2018
12.2.2018
73,04
Servis a oprava tlačiarne
K_Corp Spišská Nová Ves
50-2018
12.2.2018
99,00
Správa IKT
K_Corp Spišská Nová Ves
51-2018
12.2.2018
261,60
Prekládka Wifi a dataprojektoru
K_Corp Spišská Nová Ves
52-2018
14.2.2018
44,23
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
53-2018
15.2.2018
27,51
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
54-2018
16.2.2018
86,40
Zneškodnenie odpadu
Brantner Poprad
55-2018
16.2.2018
21,82
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
56-2018
16.2.2018
100,00
Členský príspevok
Združenie odborných učilíšť Snina
57-2018
19.2.2018
25,20
Vývoz kuchynského odpadu
Brantner Poprad
58-2018
19.2.2018
233,02
Upgrade účtovných programov
Ives Košice
59-2018
20.2.2018
59,60
Potraviny
Diamon Poprad
60-2018
 22.2.201811,53
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
61-2018
22.2.2018
39,19
Potraviny
Sintra Bratislava
62-2018
26.2.2018
30,08
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
63-2018
26.2.2018
62,98
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
64-201828.2.2018
99,00
Správa IKT
K_Corp Spišská Nová Ves
65-2018
28.2.2018
54,00
Technik PO + BTS
Livonec Poprad
66-2018
5.3.2018
52,74
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
67-2018
5.3.2018
12,06
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
68-2018
5.3.2018
71,87
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
69-2018
5.3.2018
6,98
Potraviny
Diamon Poprad
70-2018
5.3.2018
40,96
Potraviny
Diamon Poprad
71-2018
5.3.2018
42,00
Toner do tlačiarne
K_Corp Spišská Nová Ves
72-2018
5.3.2018
42,00
Toner do tlačiarne
K_Corp Spišská Nová Ves
73-2018
12.3.2018
61,70
Pranie prádla
NZZ Alexandra Kežmarok
74-2018
12.3.2018
2 143,51  
Tepelná energia
PES Poprad
75-2018
12.3.2018
64,99
Telefóny Orange
Orange Bratislava
76-2018
13.3.2018
50,45
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
77-2018
13.3.2018
65,14
Potraviny
Sintra Bratislava
78-2018
13.3.2018
33,64
Potraviny
Sintra Bratislava
79-2018
13.3.2018
265,85
Potraviny
Sintra Bratislava
80-201814.3.2018
33,60
Vývoz kuch. odpadu
Brantner Poprad
81-2018
14.3.2018
45,07
Potraviny
Ryba Košice
82-2018
14.3.2018
62,11
Potraviny
Diamon Poprad
83-2018
14.3.2018
69,26
Toaletný papier, mydlo, uteráky
Ille Skalica
84-2018
15.3.2018
27,50
Potraviny
MPC Cessi Sp. Nová Ves
85-2018
16.3.2018
22,64
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
86-201819.3.2018
39,78
Potraviny
Sintra Bratislava
87-2018
26.3.2018
586,70
Metodický deň - obed
Kriváň centrum Poprad
88-2018
26.3.2018
180,00
Metodický deň - bowling
Citybowling Poprad
89-2018
26.3.2018
31,69
Potraviny
MPC Cessi Sp. Nová Ves
90-2018
26.3.2018
32,53
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
91-2018
26.3.2018
61,28
Potraviny
Diamon Poprad
92-2018
27.3.2018
81,58
Potraviny
Tatr. mliekáreň Kežmarok
93-2018
28.3.2018
36,31
Potraviny
Sintra Bratislava
94-2018
3.4.2018
99,00
Správa IKT
K_Corp Spišská Nová Ves
95-2018
3.4.2018
128,68
Servis osobného automobilu
Eurocamp Poprad
96-2018
4.4.2018
20,58
PotravinyMPC Cessi Spišská Nová Ves
97-2018
5.4.2018
54,63
PHM - nafta
Slovnaft Bratislava
98-2018
6.4.2018
2 038,99
Tepelná energia
PES Poprad
99-2018
6.4.2018
47,68
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
100-2018
6.4.2018
24,22
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
101-2018
6.4.2018
54,00
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
102-2018
6.4.2018
70,12
Materiál na krúžky
Papyrus Poprad
103-2018
9.4.2018
69,60
Toner na žurnalistický krúžok
K_Corp Spišská Nová Ves
104-2018
9.4.2018
41,06
Potraviny
Diamon Poprad
105-2018
9.4.2018
14,76
Potraviny
Diamon Poprad
106-2018
9.4.2018
45,35
Potraviny
Sintra Bratislava
107-2018
9.4.2018
51,69
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
108-20189.4.2018
64,99
Telefóny - Orange
Orange Bratislava
109-2018
11.4.2018
17,88
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
110-2018
16.4.2018
89,53
Potraviny
Ryba Košice
111-2018
16.4.2018
58,42
Potraviny
Diamon Poprad
112-2018
16.4.2018
31,18
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
113-2018
20.4.2018
44,83
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
114-2018
20.4.2018
24,00
Materiál na OV záhradník - zemina
Marián Saraka Uhlomarket Poprad
115-2018
20.4.2018
33,60
Vývoz kuchynského odpadu
Brantner Poprad
116-2018
23.4.2018
36,11
Potraviny
Sintra Bratislava
117-2018
24.4.2018
29,46
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
118-2018
25.4.2018
40,54
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
119-2018
25.4.2018
106,50
Servis šijacích strojov
Rabatin Pavol Poprad
120-2018
26.4.2018
67,27
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
121-2018
26.4.2018
25,70
Potraviny
Sintra Bratislava
122-2018
27.4.2018
39,00
Normy pre šk. jedáleň
Tlačiareň Iris Bratislava
123-2018
2.5.2018
926,41
Voda, stočné, zrážky
PVPS Poprad
124-2018
2.5.2018
54,00
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
125-2018
2.5.2018
30,95
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
126-2018
2.5.2018
58,52
Potraviny
Diamon Poprad
127-2018
2.5.2018
20,18
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
128-2018
2.5.2018
156,00
Odborný znalecký posudok
Ing. Pavol Fotta Bardejov
129-2018
4.5.2018
56,45
PHM - nafta
Slovnaft Bratislava
130-2018
4.5.2018
907,57
Tepelná energia
PES Poprad
131-2018
9.5.2018
 46,88Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
132-2018
9.5.2018
189,00
Prehliadka Oravského hradu
Oravské múzeum Dolný Kubín
133-2018
9.5.2018
266,00
Občerstvenie - obed
Ing. E. Dunčič Orava Tour Námestovo
134-2017
9.5.2018
65,38
Telefóny Orange
Orange Bratislava
135-2018
9.5.2018
99,00
Správa IKT 
K_Corp Spišská Nová Ves
136-2018
9.5.2018
37,66
Pranie prádla
NZZ Alexandra Kežmarok
137-2018
9.5.2018
159,39
Kuchynské potreby na súťaž
Cora Gastro Poprad
138-2018
10.5.2018
168,00
Plavba loďou s prehliadkou Slanického ostrova
Oravská galéria Dolný Kubín
139-218
10.5.2018
79,30
Krajčírske potreby na súťaž
Jozef Brachňk Broz Hôrka

140-2018
10.5.2018
60,80
Pracovné odevy žiakom na súťaž
Pracovné odevy Kado Poprad
141-2018
11.5.2018
167,77
Elektrospotrebiče + ceny na súťaž 
Fast Plus Bratislava
142-2018
11.5.2018
229,00
Šijací stroj
Rabatin Pavol Poprad
143-2018
11.5.2018
72,00
Toaletný papier, mydlo, uteráky
Ille Skalica
144-2018
14.5.2018
370,00
Doprava autobusom
Dušan Gildein - SOGI Hôrka
145-2018
14.5.2018
18,41
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
146-2018
14.5.2018
40,04
Potraviny
Sintra Bratislava
147-2018
15.5.2018
41,61
Potraviny
Diamon Poprad
148-2018
15.5.2018
49,75
Potraviny
Lujan Plus Mengusoce
149-2018
16.5.2018
95,63
Potraviny
Ryba Košice
150-2018
16.5.2018
67,83
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
151-2018
16.5.2018
36,00
Seminár Ochrana osobných údajov
RVC Prešov
152-2018
17.5.2018
96,60
Mixéry, naparovacia žehlička
Fast Plus Bratislava
153-2018
18.5.2018
33,60
Vývoz kuch. odpadu
Brantner Poprad
154-2018
18.5.2018
22,92
Materiál na súťaž + kancelárske potreby
Papyrus Poprad
155-2018
21.5.2018
49,08
Potraviny
Sintra Bratislava
156-2018
22.5.2018
 19,08Potraviny
MPC Cessi Sp. Nová Ves
157-2018
23.5.2018
39,58
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
158-2018
23.5.2018
54,00
Technik PO a BTS I/2018
Livonec Poprad
159-2018
24.5.2018
125,66
Potraviny
Sintra Bratislava
160-2018
24.5.2018
18,62
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
161-2018
28.5.2018
62,36
Potraviny
Diamon Poprad
162-2018
28.5.2018
17,83
Potraviny
Diamon Poprad
163-2018
29.5.2018
200,00
Dokumentácia k ochrane osobných údajov
SN real Prešov
164-2018
30.5.2018
44,99
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
165-2018
1.6.2018
57,73
Potraviny
Sintra Bratislava
166-2018
1.6.2018
49,02
Súťaž - strava
ŠJ OUI Poprad
167-2018
1.6.2018
38,13
Potraviny
MPC Cessi Sp. Nová Ves
168-2018
4.6.2018
99,00
Správa IKT
K_Corp Spišská Nová Ves
169-2018
5.6.2018
145,60
PHM - nafta
Slovnaft Bratislava
170-2018
5.6.2018
54,00
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
171-2018
5.6.2018
645,06
Tepelná energia
PES Poprad
172-2018
5.6.2018
29,40
Termoska
Cora Gastro Poprad
173-2018
6.6.2018
26,82
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
174-2018
6.6.2018
47,37
Potraviny
Diamon Poprad
175-2018
7.6.2018
42,48
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
176-2018
8.6.2018
23,72
Pranie prádla
NZZ Alexandra Kežmarok
177-2018
8.6.2018
57,02
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
178-2018
11.6.2018
64,99
Telefóny Orange
Orange Bratislava
179-2018
11.6.2018
200,40
Tonery do tlačiarne
K_Corp Spišská Nová Ves
180-2018
11.6.2018
31,66
Potraviny
Sintra Bratislava
181-2018
11.6.2018
39,01
Potraviny
Diamon Poprad
182-2018
11.6.2018
36,97
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
183-201812.6.2018
93,48
Laminator
Papyrus Poprad
184-2018
12.6.2018
62,28
Koreničky, termoska
Cora Gastro Poprad
185-2018
12.6.2018
30,16
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
186-2018
14.6.2018
18,62
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
187-2018
18.6.2018
33,60
Vývoz kuchynského odpadu
Brantner Poprad
188-2018
18.6.2018
363,10
Kuchynské náradie
Cora Gastro Poprad
189-2018
18.6.2018
15,00
Predplatné časopis Vychovávateľ
Ares Bratislava
190-2018
18.6.2018
55,72
Potraviny
Diamon Poprad
191-2018
18.6.2018
562,58
Čistiace prostriedky
Tatraglobal Poprad
192-201819.6.2018
32,15
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
193-2018
21.6.2018
47,06
Potraviny
Sintra Bratislava
194-2018
21.6.2018
26,20
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
195-2018
25.6.2018
33,58
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
196-2018
28.6.2018
50,86
Poistenie - Prvý digitálny set
Kooperatíva Bratislava
197-2018
28.6.2018
273,89
Školské tlačivá
Ševt Banská Bystrica
198-2018
29.6.2018
60,31
Potraviny
Sintra Bratislava
199-2018
2.7.2018
9,18
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
200-2018
2.7.2018
54,00
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
201-2018
4.7.2018
625,06
Tepelná energia
PES Poprad
202-2018
4.7.2018
1209,40
Stravné lístky
UP Slovensko
203-2018
6.7.2018
47,63
Telefón - pevná linka + intrnet
Slovak Telekom Bratislava
204-2018
9.8.2018
64,99
Telefóny Orange
Orange Bratislava
205-2018
16.7.2018
581,90
Poplatok za komunálny odpad
Mesto Poprad
206-2018
16.7.2018
99,00
Správa IKT VI/2018
K_Corp Spišská Nová Ves
207-2018
17.7.2018
34,80
Vývoz kuchynského odpadu
Brantner Poprad
208-2018
30.7.2018
749,94
Voda, stočné zrážky
PVPS Poprad
209-2018
31.7.2018
54,00
Technik PO a činnosť BTS
Livonec Poprad
210-2018
3.8.2018
603,83
Tepelná energia
PES Poprad
211-2018
3.8.2018
99,00
Správa IKT
K_Corp Spišská Nová Ves
212-2018
10.8.2018
103,12
Telefóny Orange
Orange Bratislava
213-2018
10.8.2018
26,40
Finančný spravodajca 2019
Poradca podnikateľa Žilina
214-2018
10.8.2018
47,84
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
215-2018
10.8.2018
61,04
Pranie prádla
NZZ Alexandra Kežmarok
216-201830.8.2018
255,66
Potraviny
Sintra Bratislava
217-2018
30.8.2018
54,00
Technik PO a činnosť BTS
Livonec Poprad
218-2018
3.9.2018
107,20
Potraviny
Ryba Košice
219-2018
3.9.2018
59,86
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
220-2018
4.9.2018
47,53
Potraviny
Diamon Poprad
221-2018
4.9.2018
20,20
Potraviny
Diamon Poprad
222-2018
5.9.2018
586,48
Tepelná energia
PES Poprad
223-2018
5.9.2018
12 793,63
Oprava sociálnych zariadení
Copastav Bardejov
224-2018
6.9.2018
99,00
Správa IKT
K_Corp Spišská Nove Ves
225-2018
7.9.2018
50,03
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
226-2018
10.9.2018
87,39
Telefóny Orange
Orange Bratislava
227-2018
10.9.2018
49,30
Potraviny
Diamon Poprad
228-2018
10.9.2018
76,56
Potraviny
Sintra Bratislava
229-2018
11.9.2018
21,20
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
230-2018
11.9.2018
31,31
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
231-2018
 12.9.201896,60
Tonery
K_Corp Spišská Nová Ves
232-2018
14.9.2018
19,80
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
233-2018
17.9.2018
47,71
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
234-2018
19.9.2018
51,88
PHM - nafta
Slovnaft Bratislava
235-2018
20.9.2018
67,95
Potraviny
Sintra Bratislava
236-2018
20.9.2018
39,73
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
237-2018
24.9.2018
79,64
Potraviny
Ryba Košice
238-2018
24.9.2018
46,27
Potraviny
Diamon Poprad
239-2018
24.9.2018
19,90
Potraviny
Diamon Poprad
240-2018
24.9.2018
34,72
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
241-2018
26.9.2018
41,52
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
242-2018
26.9.2018
40,60
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
243-2018
27.9.2018
50,00
Revízia tlakovej nádoby
Marián Jurkovský Poprad
244-2018
27.9.2018
398,50
Montáž a oprava žalúzií
Rastislav Vitko Poprad
 245-201828.9.2018
19,19
Rastliny - materiál na OV záhradník
Stromčeky Nesvady
246-2018
1.10.2018
31,54
Potraviny
Sintra Bratislava
247-2018
1.10.2018
34,00
Práca a mzdy 2018
Poradca Žilina
248-2018
1.10.2018
54,00
Technik PO a činnosť BTS
Livonec Poprad
249-2018
1.10.2018
13,69
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
250-2018
3.10.2018
99,00
Správa IKT
K_Corp Spišská Nová Ves
251-2018
3.10.2018
43,02
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
252-2018
3.10.2018
65,66
Potraviny
Diamon Poprad
253-2018
4.10.2018
774,11
Tepelná energia
PES Poprad
254-2018
5.10.2018
177,28
Potraviny
Sintra Bratislava
255-2018
8.10.2018
17,20
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
256-2018
 8.10.201841,06
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
257-2018
8.10.2018
36,34
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
258-2018
8.10.2018
30,00
Seminár - správa regisratúry
ICV Košice
259-2018
9.10.2018
87,53
Volania Orange + splátka telefónov
Orange Bratislava
260-2018
9.10.2018
51,59
Poistné II. Digitálny set
Kooperatíva Bratislava
261-2018
9.10.2018
123,43
Zákonné poistenie motor. vozidla
Kooperatíva Bratislava
262-2018
9.10.2018
432,64
Kancelárske potreby
Papyrus Poprad
263-2018
9.10.2018
608,86
Elektrospotrebiče do kuch. dielne
Nay Bratislava
264-2018
10.10.2018
15,70
Občerstvenie na Radu školy
BZ-Service Poprad
265-2018
10.10.2018
74,00
Práce a mzdy - predplatné na r. 2019
Poradca Žilina
266-2018
11.10.2018
38,62
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
267-2018
11.10.2018
68,91
Potraviny 
Sintra Bratislava
268-2018
11.10.2018
130,07
Kuchynské zariadenie
Cora Gastro Poprad
269-2018
15.10.2018
57,29
Potraviny
Diamon Poprad
270-2018
15.10.2018
46,16
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
271-2018
16.10.2018
140,40
Revízia hasiacich prístrojov
Livonec Poprad
272-201816.10.2018
33,60
Vývoz kuch. odpadu
Brantner Popead
273-2018
16.10.2018
299,00
Sporák
Fast Plus Bratislava
274-2018
17.10.2018
84,46
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
275-2018
17.10.2018
799,99
Záhradný domček
OBI Slovakia Poprad
276-2018
18.10.2018
31,33
Kuchynské zariadenie
Cora Gastro Poprad
277-2018
18.10.2018
229,48
Záhradnícky materiál
Miroslav Lešňovský Harichovce
278-2018
22.10.2018
29,81
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
279-2018
22.10.2018
58,79
Potraviny
Ryba Košice
280-2018
22.10.2018
22,36
Potraviny
Sintra Bratislava
281-2018
22.10.2018
17,77
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
282-2018
25.10. 2018
130,00
Reklamný nosič
Manira Poprad
283-2018
25.10.2018
1303,20
Kuchynská linka + stoly
Tempo Kondela Poprad
284-2018
5.11.2018
54,00
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
285-2018
5.11.2018
250,00
Dezinsekcia priestorov školy
Jozef Hriva DDD Vyšné Hágy
286-2018
5.11.2018
96,20
Oprava kuchynského zariadenia
Anna Pjataková Kežmarok
287-2018
5.11.2018
223,86
Prostriedky do umývačky riadu
Gastrochem Banská Bystrica
288-2018
5.11.2018
672,53
Voda, stočné, zrážky
PVPS Poprad
289-2018
5.11.2018
56,08
Potraviny
Sintra Poprad
290-2018
5.11.2018
99,00
Správa IKT
K_Corp Spišská Nová Ves
291-2018
5.11.2018
42,68
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
292-2018
5.11.2018
55,66
Potraviny
Diamon Poprad
293-2018
5.11.2018
11,77
Potraviny
Diamon Poprad
294-2018
5.11.2018
98,28
Potraviny
Ryba Košice
295-2018
5.11.2018
17,46
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
296-2018
6.11.2018
102,33
Materiál na OV
Bytox Poprad
297-2018
6.11.2018
102,79
Materiál na OV
Bytox poprad
298-2018
6.11.2018
115,18
Materiál na krúžky
Sezam Poprad
299-2018
6.11.2018
47,64
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
300-2018
7.11.2018
1 253,89
Tepelná energia
PES Poprad
301-2018
7.11.2018
161,29
Materiál na krúžky
Papyrus Poprad
302-2018
7.11.2018
16,42
Potraviny
Sintra Poprad
303-2018
7.11.2018
50,95
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
304-2018
8.11.2018
465,60
Pracovný stôl nerezový
Gastrolux Žilina
305-2018
9.11.2018
87,39
Orange - telefóny + volania
Orange Bratislava
306-2018
9.11.2018
825,84
Skrinky do tried
Školex Bratislava
307-2018
9.11.2018
467,50
Stoličky do zborovne
Školex Bratislava
308-2018
9.11.2018
30,17
Zyxel + kabeláž
 K_Corp Spišská Nová Ves
309-2018
9.11.2018
29,21
Pranie prádla
NZZ Alexandra Kežmarok
310-2018
13.11.2018
18,90
Potraviny
MPC Spišská Nová Ves
311-2018
14.11.2018
53,74
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
312-2018
14.11.2018
48,16
Potraviny
Diamon Poprad
313-2018
15.11.2018
98,32
Termosky
Cora Gastro Poprad
314-2018
16.11.2018
864,00
PC + tlačiareň
K_Corp Spišská Nová Ves
315-2018
16.11.2018
25,37
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
316-2018
19.11.2018
351,00
Kovové skrine
AJ Produkty Bratislava
317-2018
19.11.2018
41,07
Potraviny
Sintra Bratislava
318-2018
20.11.2018
33,60
Vývoz kuchynského odpadu
Brantner Poprad
319-2018 20.11.2018 53,80 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
320-2018 20.11.2018 31,42 PHM nafta + palivová karta Slovnaft Bratislava 
321-2018 21.11.2018 27,33 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
322-2018 22.11.2018 408,04 Uzamykateľné vitríny Školex Bratislava 
323-2018 23.11.2018 299,98 Materiál na OV služby Broz Hôrka 
324-2018 23.11.2018 228,58 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica 
325-2018 26.11.2018 54,72 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
326-2018 26.11.2018 14,40 Potraviny Diamon Poprad 
237-2018 26.11.2018 25,37 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
238-2018 26.11.2018 78,64 Potraviny Diamon Poprad 
239-2018 27.11.2018 799,96 Čistiace prostriedky + toaletný papier Tatraglobal Poprad 
330-2018 29.11.2018 342,19 Potraviny Sintra Bratislava 
331-2018 3.12.2018 54,00 Technik PO a činnosť BTS Livonec Poprad 
332-2018 3.12.2018 75,10 Potraviny Sintra Bratislava 
333-20183.12.2018 89,11 Potraviny Ryba Košice 
334-2018 4.12.2018 35,10 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
335-2018 5.12.2018 49,80 PHM - nafta Slovnaft Bratislava 
336-2018 5.12.2018 364,20 Tonery + externý disk K_Corp Spišská Nová Ves 
337-2018 5.12.2018 1 712,00 Tepelná energia  PES Poprad 
338-2018 5.12.2018 196,60 Havarijné poistenie Dacia Kooperatíva Bratislava 
339-2018 5.12.2018 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
340-2018 5.12.2018 47,04 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
341-2018 6.12.2018 48,01 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
342-2018 6.12.2018 895,00 Vstavaná skriňa Ladislav Malučký Sosna Hrabušice 
343-2018 6.12.2018 300,10 Športové oblečenie Sportika Group Bratislava 
344-2018 10.12.2018 42,31 Materiál na údržbu Bytox Poprad 
345-2018 10.12.2018 87,71 Telelfóny + volania Orange Orange Bratislava 
346-2018 10.12.201819,36 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok 
347-2018 10.12.2018 28,98 Oprava elektroinštalácie Bytový podnik Poprad 
348-2018 10.12.2018 71,98 Potraviny Diamon Poprad 
349-2018 10.12.2018 57,76 Potraviny Sintra Bratislava 
350-2018 11.12.2018 57,29 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
351-2018 11.12.2018 24,73 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
352-2018 12.12.2018 92,34 Občerstvenie na relaxačný deň Sintra Bratislava 
353-2018 12.12.2018 43,15 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
354-2018 13.12.2018 511,02 Pracovné odevy + obuv Pracovné odevy Kado Poprad 
355-2018 13.12.2018 6,60 Pracovné odevy Pracovné odevy Kado Poprad 
356-2018 14.12.2018 56,40 Pracovné odevy + obuv  Pracovné odevy Kado Poprad 
357-2018 17.12.2018 30,10 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
358-2018 18.12.2018 268,12 Kancelárske potreby + materiál na OV Papyrus Poprad 
359-2018 19.12.2018 54,00 Technik PO a BTS Livonec Poprad 
360-2018 19.12.2018 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad 
361-2018 19.12.2018 164,18 Materiál na OV Miroslav Lešňovský Harichovce 
362-201821.12.2018 103,00 Kancelárske potreby K_P Plus Poprad 
363-2018 21.12.2018 69,02 Potraviny Sintra Bratislava 
364-2018 27.12.2018 17,13 Potraviny MPC Cessi Sp. Nová Ves 

Objednávky si môžete stiahnut tu: [adresár objednávok 2018]
Popis objednávok, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo objednávky
[číslo súboru]
Dátum Faktúra k objednávke       Predmet  dodávateľ
1-2018
3.1.2018 1-2018 Aktualizácia + servis programu ŠJ SOFT-GL Košice
2-2018 3.1.201849-2018
Servis tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves 
3-2018 9.1.2018  37-2018Dezinsekcia internátu  Jozef Hriva DDD Servis Vyšné Hágy 
4-2018
24.1.2017
38-2018
Úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva motorového ozidla
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Teplička nad Váhom
5-2018
24.1.2018
29-2018
Redukcia HDMI na VGA
K_Corp Spišská Nová Ves
6-2018
25.1.2018
51-2018
Kabeláž - preloženie WIFI
K_Corp Spišská Nová Ves
7-2018
30.1.2018
54-2018
Likvidácia odpadu
Brantner Poprad
8 -2018
31.1.2018
 36-2018Školské tlačivá
 Ševt Banská Bystrica
9-201813.2.2018
197-2018
Školské tlačivá
Ševt Banská Bystrica
10-2018
22.2.2018
144-2018
Autubusová doprava
Dušan Gildein - Sogi
11-2018
22.2.2018
132-2018
Prehliadka Oravského hradu
Oravské múzeum Dolný Kubín
12-2018
22.2.2018
133-2018Obed 
Ing. Eduard Dunčič Ranč u Edyho Námestovo
13-2018
23.2.2018
 71 a 72-2018
Toner do tlačiarne
K_Corp Spišská Nová Ves
14-2018
19.3.2018
88-2018
Prenájom priestrov bowlingu
Citybowling Poprad
15-2018
19.3.2018
87-2018
Občerstvenie
Kriváň Centrum Poprad
16-2018
20.3.2018
95-2018
Servis osobného automobilu
Eurocamp Poprad
17-2018
6.4.2018
103-2018
Toner na žurnalistický krúžok
K_Corp Spišská Nová Ves
18-20186.4.2018
102-2018
Materiál na krúžky 
Papyrus Poprad
19-2018
17.4.2018
119-2018Servis šijacích strojov
Rabatin Pavol Poprad
20-2018
26.4.2018
138-2018
Plavba loďou s prehliadkou Slanického ostrova
Oravská galéria Dolný Kubín
21-20189.5.2018
137-2018
Kuchynské potreby na súťaž
Cora Gastro Poprad 
22-2018
9.5.2018
140-2018
Pracovné odevy žiakom na súťaž
Pracovné odevy Kado Poprad
23-2018
9.5.2018
139-2018
Krajčírske potreby na súťaž
Jozef Brachňák Broz Hôrka
24-2018
11.5.2018
142-2018
Šijací stroj
Rabatin Pavol Poprad
25-2018
11.5.2018
141-2018
Elektrospotrebiče a ceny na súťaž
Fast Plus Bratislava
26-2018
17.5.2018
152-2018
Mixéry, naparovacia žehlička
Fast Plus Bratislava
27-2018
18.5.2018
154-2018
Spotrebný materiál na súťaž
Papyrus Poprad
28-201825.5.2018
163-2018
Dokumentácia k ochrane osobných údajov
SN real Prešov
29-2018
31.5.2018
 179/2018Tonery do tlačiarne
K_Corp Spišská Nová Ves
30-2018
5.6.2018
172-2018
Termoska
Cora Gastro Poprad
31-2018
12.6.2018
188-2018
Kuchynské náradie
Cora Gastro Poprad
32-2018
12.6.2018
184-2018
Koreničky, termoska
Cora Gastro Poprad
33-2018
12.6.2018
183-2018
Laminátor
Papyrus Poprad
34-205
2.7.2018
202-2018
Stravné lístky
Up Slovensko
35-2018
17.7.2018
223-2018
Oprava sociálnych zariadení
Copastav Bardejov
36-2018
28.8.2018
231-2018
Tonery
K_Corp Spišská Nová Ves
37-2018
10.9.2018
244-2018Inštalácia a oprava žalúzií
Vitko Rastislav Poprad
38-2018
13.9.2018
243-2018
Revízia tlakovej nádoby v školskej kuchyni
Marián Jurkovský Majoterm Poprad
 39-20181.10.2018
 308-2018KabelážK_Corp Spišská Nová Ves
40-2018   Objednávka zrušená
41-2018
8.10.2018
 Vstavané uzamykateľné skrine
Objednávka zrušená
42-2018
8.10.2018
 Archivačné oceľové skrine
Objednávka zrušená
43-2018 9.10.2018304-2018
Pracovný stôl zásuvkový
Gastrlux Žilina
44-2018
9.10.2018
 264-2018Obložená misa
BZ-Service Poprad
45-2018
9.10.2018
 Vitrína so zámkom
Školex Bratislava
46-2018
9.10.2018
 263-2018Elektrospotrebiče do kuch. dielne
Nay Bratislava
47-20189.10.2018
 262-2018Kancelárske potreby
Papyrus Poprad
48-201811.10.2018
 307-2018Stoličky
Školex Bratislava
49-2018
11.10.2018
 306-2018Skrinky
Školex Bratislava
50-201811.10.2018
 268-2018Kuchynské zariadenie
Cora Gastro Poprad
51-2018
11.10.2018
 275-2018Záhradný domček
OBI Poprad
52-201816.10.2018
273-2018
Sporák 
Fast Plus Bratislava
53-2018 15.10.2018 283-2018Kuchynská linka + stoly do zborovne
Tempo Kondela 
54-2018
18.10.218
277-2018
Záhradnícky materiál
Miroslav Lešňovský Harichovce
55-2018
23.10.2018
 Vstavaná skriňa
Ladislav Malučký - Sosna Hrabušice
56-2018
23.10.2018
 285-2018Dezinsekcia priestorov školy
Jozef Hriva DDD Servis Vyšné Hága
57-2018
23.10.2018
282-2018
Reklamné nosiče
Manira Poprad
58-201829.10.2018
313-2018Termosky
Cora Gastro Poprad
59-2018
6.11.2018
316-2018
Kovové skrine archivačné
AJ Produkty Bratislava
60-2018
6.11.2018 296-2018Materiál na OV murár
Bytox Poprad
61-20186.11.2018
297-2018
Materiál na OV murár
Bytox Poprad
62-2018
6.11.2018
298-2018
Materiál na krúžky 
Sezam Poprad
63-20187.11.2018
301-2018
Materiál na krúžky
Papyrus Poprad
64-2018
13.11.2018
314-2018
Počítač + tlačiareň
K_Corp Spišská Nová Ves
65-201822.11.2018 336-2018 Tonery + externý disk K_Corp Spišská Nová Ves 
66-2018 23.1.2018 323-2018 Materiál na OV služby Broz Hôrka 
67-2018 5.12.2018 343-2018 Športové oblečenie  Sportika Group Bratislava
68-2018 5.12.2018 347-2018 Oprava elektroinštalácie Bytový podnik Poprad 
69-2018 7.12.2018 344-2018 Materiál na údržbu Bytox Poprad 
70-201813.12.2018354-2018 Pracovné odevy + obuv Pracovné odevy Kado Poprad 
71-2018 13.12.2018 355-2018 Pracovné tričko Pracovné odevy Kado Poprad 
72-2018 14.12.2018 356-2018 Pracovné odevy + obuv Pracovné odevy Kado Poprad 
73-2018 18.12.2018358-2018 Kancelárske potreby + materiál na OV Papyrus Poprad 
74-2018 19.12.2018 361-2018 Materiál na OV  Miroslav Lešňovský Harichovce 
75-2018 20.12.2018  Kancelárske potreby KP Plus Poprad