Faktúry, objednávky 2016

Faktúry si môžete stiahnut tu: [adresár faktúr 2016]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo fakúry
[číslo súboru]
Dátum prijatia suma    EUR Predmet           dodávky dodávateľ
1-2016
4.1.201639,24
Aktualizácia programu školská jedáleň
Soft - GL Košoce
2-2016
4.1.2016125,83
Teplá úžitková voda
Veolia Energia Poprad
3-2016
4.1.20163077,82
Tepelná energia
Veolia Energia Poprad
4-20164.1.2016 49,34 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
5-2016 5.1.2016 47,76 Potraviny Ryba Žilina 
6-2016 5.1.2016 34,80 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
7-2016 11.1.2016 61,60 Telefón Orange Orange Bratislava 
8-2016 11.1.2016 759,98 Kancelársky nábytok Merkury Market Poprad 
9-2016 12.1.2016 5,27 Potraviny Diamon Poprad 
10-2016 21.1.2016 97,86 Potraviny Diamon Poprad 
11-2016 12.1.2016 102,17 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
12-2016 14.1.2016 88,62 Potraviny Ryba Košice 
13-2016 15.1.2016 13,50 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok 
14-2016 15.1.2016 263,52 Potraviny Sintra Poprad 
15-2016 19.1.2016 102,19 Potraviny Diamon Poprad 
16-2016 19.1.2016 19,18 Potraviny Diamon Poprad 
17-2016 19.1.2016 86,50 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
18-201620.1.2016 12,46 Fin. spravodajca 2015 - doúčtovanie Poradca podnikateľa Žilina 
19-2016 20.1.2016 756,32 Vodné, stočné, zrážky PVPS Poprad 
20-2016 20.1.2016 69,26 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica 
21-2016 26.1.2016 74,76Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
22-2016 26.1.2016 33,60 Vývoz kuch. odpaduBrantner Poprad 
23-2016 26.1.2016 12,32 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
24-2016 26.1.2016 107,22 Potraviny Diamon Poprad 
25-2016 26.1.2016 69,37 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
26-2016 26.1.2016 533,86 Žalúzie Rastislav Vitko Poprad 
27-201628.1.2016 153,54 Potraviny Sintra Poprad 
28-2016 29.1.2016 2618,00 Elektrická energia Stredoslovenská energetika Žilina 
29-2016 29.1.2016 19,50 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
30-2016 3.2.2016 49,15 Pečiatky Topart Hranovnica 
31-2016 3.2.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
32-2016 3.2.2016 33,74 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
33-2016 3.2.2016 3600,66 Tepelná energia Veolia Energia Poprad 
34-2016 3.2.2016 126,73 Teplá úžitková voda  Veolia Energia Poprad 
35-2016 5.2.2016 93,07 Potraviny Ryba Košice 
36-2016 8.2.2016 46,88 Telefón - pevná linka + internetSlovak Telekom Bratislava  
37-2016 9.2.2016 18,78 Kancelárske potreby KP Plus Poprad 
38-2016 9.2.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad 
39-2016 9.2.2016 64,49 Potraviny Diamon Poprad 
40-2016 9.2.2016 8,63 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
41-201610.2.2016 25,20 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad 
42-2016 11.2.2016 63,19 Telefón Orange Orange Bratislava 
43-2016 11.2.2016 100,00 Členský príspevok ZOUS ZOUS Tornaľa 
44-2016 11.2.2016 17,53 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
45-2016 11.2.2016 320,65 Elektr. energia I/2016 SSE Žilina 
46-2016 11.2.2016 43,73 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok 
47-2016 18.2.2016 33,18 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
48-2016 19.2.2016 45,62 PHM - nafta Slovnaft Bratislava 
49-2016 22.2.2016 94,89 Potraviny Diamon Poprad 
50-2016 22.2.2016 67,37 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
51-2016 22.2.2016 25,69 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
52-2016 24.2.25016 218,84 Potraviny Sintra Poprad 
53-2016 25.2.2016 56,16 Potraviny Ryba Košice 
54-2016 26.2.2016 1 750,00 Poznávací zájazd Ezotour Prešov 
55-2016 29.2.2016 112,50 Potraviny Sintra Poprad 
56-2016 29.2.2016 64,75 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
57-2016 2.3.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
58-2016 2.3.2016 109,00 Nábytok Black Red White Poprad 
59-2016 2.3.2016 40,00 Seminár  NÚ CŽV Košice 
60-2016 3.3.2016 2 684,68 Tepelná energia Veolia Energia Poprad 
 61-20163.3.2016 88,10 Teplá úžitková voda  Veolia Energia Poprad 
62-2016 4.3.2016 87,00 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
63-2016 7.3.2016 47,08 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
64-2016 7.3.2016 25,20 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad 
65-2016 7.3.2016 60,49 Perá + púzdra National Pen Bratislava 
66-2016 8.3.2016 233,02 Upgrade programov Ives Košice 
67-20169.3.2016 66,00 Technik PO, BTS, PZS Livonec Poprad 
68-2016 9.3.2016 59,83 Potraviny Diamon Poprad 
69-2016 9.3.2016 5,00 Potraviny Diamon Poprad 
70-2016 9.3.2016 70,06 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
71-2016 10.3.2016 62,32 Telefón Orange Orange Bratislava 
72-2016 11.3.2016 340,63 Konsolidácia kabeláže v kancelárii THP K_Corp Spišská Nová Ves 
73-2016 11.3.2016 15,23 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
74-2016 14.3.2016 67,62Potraviny Diamon Poprad 
75-2016 14.3.2016 23,19 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
76-2016 14.3.2016 14,40 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
77-2016 15.3.2016 51,44 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
78-2016 16.3.2016 40,92 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
79-201616.3.2016 69,86 Toaletný papier + uteráky Ille Skalica 
80-2016 21.3.2016 82,75 Školský zvonček + spínacie hodiny RadioTel Poprad 
81-2016  22.3.201662,17 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
82-2016 22.3.2016 63,65 Potraviny Diamon Poprad 
83-2016 23.3.2016 581,90 Poplatok za komunálny odpad Mesto Poprad 
84-2016 30.3.2016 44,02 Potraviny Tatranská mliekáreň 
85-2016 30.3.2016 61,02 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
86-2016 30.3.2016 5,12 Potraviny Diamon Poprad 
87-2016 30.3.2016 39,71 Potraviny Diamon Poprad 
88-2016 30.3.2016 17,80 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
89-201631.3.2016 201,43 Potraviny Sintra Poprad 
90-2016 31.3.2016 138,12 Potraviny Ryba Košice 
91-2016 5.4.2016 54,00 Seminár Edos-Pem Bratislava 
92-2016 5.4.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
93-2016 5.4.2016 18,48 Občerstvenie Pekáreň Čingov Sp. Nová Ves 
94-2016 5.4.2016 95,16 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad 
95-2016 5.4.2016 2622,37 Tepelná energia Veolia Energia Poprad 
96-2016 5.4.2016 44,36 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
97-2016 5.4.2016 48,05 Potraviny Diamon Poprad 
98-2016 5.4.2016 12,12 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
99-2016 5.4.2016 46,96 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
100-2016 7.4.2016 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad 
101-2016 7.4.201666,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad 
102-2016 7.4.201640,92 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
103-2016 7.4.2016 13,12 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok 
104-2016 8.4.2016 392,23 Potraviny Sintra Poprad 
105-2016 8.4.2016 17,02 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
106-2016 11.4.2016 42,00Toner do tlačiarne vedúca ŠJK_Corp Spišská Nová Ves 
107-2016 11.4.2016 61,60 Telefóny Orange Orange Bratislava 
108-2016 13.4.2016 24,02 Potraviny Diamon Poprad 
109-2016 13.4.2016 70,32 Potraviny Diamon Poprad 
110-2016 13.4.2016 77,90 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
111-2016 13.4.2016 12,96 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
112-2016 14.4.2016 44,42Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
113-201619.4.2016 88,51 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
114-2016 19.4.2016 71,14 Potraviny Diamon Poprad 
115-2016 20.4.2016 100,40 PHM - nafta Slovnaft Bratislava 
116-2016 20.4.2016 419,21 Čistiace a hyg. prostriedky Tatraglobal Poprad 
117-2016 20.4.2016 291,00 Switch K_Corp Spišská Nová Ves 
118-2016 25.4.2016 47,49 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
119-2016 25.4.2016 124,56 Potraviny Ryba Košice 
120-2016 25.4.2016 81,76 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
121-2016 26.4.2016 47,54 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
122-2016 27.4.2016 52,91 Potraviny Diamon Poprad 
123-2016 28.4.2016 126,07 Potraviny Sintra Poprad 
124-2016 28.4.2016 24,64 VP - toner na krúžok žurnalistický  K_Corp Spišská Nová Ves
125-2016 29.4.2016 39,61 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
126-2016 29.4.2016 758,28 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad 
127-2016 2.5.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
128-2016 2.5.2016 28,35 Strava - Deň učiteľov relaxačné popoludnie  OUI Poprad 
129-2016 3.5.2016 69,60 Toner do tlačiarne THP K_Corp Spišská Nová Ves 
130-2016 3.5.2016 35 926,26 Oprava  fasády II. časť Copastav Bardejov 
131-2016 4.5.2016 89,77 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad 
132-2016 4.5.2016 1 528,14 Tepelná energia Veolia Energia Poprad 
133-2016 4.5.2016 38,37 Potraviny Diamon Poprad 
134-2016 4.5.2016 62,87 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
135-2016 6.5.2016 47,41 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
136-2016 6.5.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad 
137-2016 6.5.2016 18,20 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
138-2016 6.5.2016 28,92 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
139-2016 10.5.2016 64,88 Telefóny Orange Orange Bratislava 
140-2016 10.5.2016 77,30 Potraviny Diamon Poprad 
141-2016 10.5.2016 5,42 Potraviny Diamon Poprad 
142-2016
10.5.201684,79
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
143-2016 12.5.2016 34,80 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad 
144-2016 12.5.2016 12,79 Pranie prádla  NZZ Alexandra Kežmarok 
145-2016 12.5.2016 69,74 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica 
146-2016 16.5.2016 26,52 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
147-2016 16.5.2016 18,51 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
148-2016 16.5.2016 108,47 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
149-2016 16.5.2016 125,44 Potraviny Ryba Košice 
150-201617.5.2016 58,77 Potraviny Diamon Poprad 
151-2016 17.5.2016 9,80 Potraviny Diamon Porad 
152-2016 24.5.2016 72,96 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
153-2016 24.5.2016 47,73 Potraviny Diamon Poprad 
154-2016 24.5.2016 338,63 Potraviny Sintra Poprad 
155-2016 24.5.2016 59,16 Predplatné  Poradca podnikateľa Žilina 
156-2016 26.5.2016 87,44 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
157-2016 26.5.2016 16,78 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
158-2016 30.5.2016 15,90 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
159-2016 30.5.2016 184,42 Potraviny Sintra Poprad 
160-2016 31.5.2016 38,24 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
161-2016 31.5.2016 41,14 Potraviny Diamon Poprad 
162-2016 3.6.201691,46 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad 
163-2016 3.6.2016 1068,44 Tepelná energia Veolia Energia Poprad 
164-2016 6.6.2016 47,89 PHM - nafta Slovnaft Bratislava 
165-2016 6.6.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad 
166-2016 6.6.2016 22,27 Pranie prádla NZZ Alexanra Kežmarok 
167-2016 6.6.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
168-20167.6.2016 47,29 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
169-2016 7.6.2016 60,42 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
170-2016 7.6.2016 68,98 Potraviny Diamon Poprad 
171-2016 10.6.2016 26,40 Premiestnenie kvetináčov Marián Saraka Uhlomarket Poprad 
172-2016 10.6.2016 20,04 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
173-2016 10.6.2016 55,90 Telefón - Orange Orange Bratislava 
174-2016 10.6.2016 56,40 Servis zabezpečovacieho zariadenia LA spol Spišské Bystré 
175-2016 10.6.2016 58,80 Občerstvenie -                65. výročie školy BZ Service Poprad 
176-2016 10.6.2016 63,56 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
177-2016 14.6.2016 23,21 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
178-2016 14.6.2016 46,94 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
179-201614.6.2016 14,15 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
180-2016 14.6.2016 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Porad 
181-2016 14.6.2016 31,50 Občerstvenie - 65. výročie školy OUI Poprad 
182-2016 17.6.2016 50,86 Poistenie - digitálny set Kooperatíva Prešov 
183-2016 17.6.2016 97,28 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
184-2016 20.6.2016 67,41 Potraviny Diamon Poprad 
185-2016 20.6.2016 55,99 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
186-2016 21.6.2016 43,63 PHM - nafta Slovnaft Bratislava 
187-201621.6.2016 55,00 Seminár Edos-Pem Bratislava 
188-201621.6.2016 120,00 Odborný posudok Ing. Pavol Fotta Bardejov 
189-2016 21.6.2016 120,00 Odborný posudok Ing. Pavol Fotta Bardejov 
190-2016 22.6.2016 39,40 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
191-20161.7.2016 15,84 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
192-2016 1.7.2016 155,15 Potraviny Sintra Bratislava 
193-2016 7.7.2016 188,83 Školské tlačivá Ševt Banská Bystrica 
194-2016 7.7.2016 47,28 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
195-2016 7.7.2016 824,69 Tepelná energia Veolia Energia Poprad 
196-2016 7.7.2016 84,90 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad 
197-2016 8.7.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
198-2016 8.7.2016 52,80 Zemina  Marián Saraka Uhlomarket Poprad 
199-2016 13.7.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad
200-2016 13.7.2016 20,34 Pranie prádla NZZ Alexandra kežmarok 
201-2016 13.7.2016 7,56 Potravina MPC Cessi Spišská Nová Ves 
202-2016 14.7.2016 34,80 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad 
203-2016 18.7.2016 55,42 Telefóny Orange Orange Bratislava 
204-2016 18.7.2016 1282,26 Stravné lístky  Le Cheque Dejeuner Bratislava 
205-201629.7.2016 26,40 Predplatné Finančný spravodajca Poradca podnikateľa Žilina 
206-2016 29.7.2016 99,00 Upgrade programu  ASC Bratislava 
207-2016 1.8.2016 652,03 Vodné a stočné PVPS Poprad 
208-2016 3.8.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
209-2016 4.8.2016 822,44 Tepelná energia Veolia Energia Poprad 
210-2016 4.8.2016 84,98 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad 
211-2016 8.8.2016 46,88 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
212-2016 10.8.2016 47,00 Pranie prádla NZZ Alexandra Poprad 
213-2016 10.8.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad 
214-2016 15.8.2016 74,56 Telefón Orange Orange Bratislava 
215-2016 16.8.2016 564,37 Čistiace prostriedky Tatraglobal Poprad 
216-2016 5.9.2016 47,53 Telefón - pevná linka + internetSlovak Telekom Bratislava 
217-2016 5.9.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
218-2016 5.9.2016 83,93 Teplá úžitková voda  Veolia Energia Poprad 
219-2016 5.9.2016 824,96 Tepelná energia Veolia Energia Poprad 
220-2016 5.9.2016 261,35 Potraviny Sintra Poprad 
221-2016 5.9.2016 21,16 Potraviny Diamon Poprad 
222-2016 5.9.2016 60,06 Potraviny Diamon Poprad 
223-20165.9.2016 69,90 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
224-2016 5.9.2016 193,87 Potraviny Ryba Košice 
225-2016 7.9.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad 
226-2016 12.9.2016 72,31 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
227-2016 12.9.2016 64,99 Telefón Orange Orange Bratislava 
228-2016 13.9.2016 23,50 Potraviny Diamon Poprad 
229-201619.9.2016 63,93 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
230-2016 19.9.2016 144,28 Potraviny Ryba Košice 
231-2016 19.9.2016 87,58 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
232-2016 19.9.2016 54,66 Potraviny Diamon Poprad 
233-2016 20.9.2016 49,64 PHM - nafta Slovnaft Bratislava
234-2016 21.9.2016 21,77 Potraviny MPC Cessi Spišskí Nová Ves 
235-2016 21.9.2016 23 286,06 Oprava fasády v átriách a oprava soklov Copastav Bardejov 
236-2016 21.9.2016 69,45 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
237-2016 23.9.2016 41,15 Potraviny Sintra Poprad 
238-2016 23.9.2016 97,37 Potraviny Sintra Poprad 
239-2016 26.9.2016 71,06 Potraviny Lujan Plus mengusovce 
240-2016 27.9.2016 107,89 Potraviny Diamon Poprad 
241-2016 28.9.2016 275,40 Tonery K_Corp Spišská Nová Ves 
242-2016 28.9.2016 33,59 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
243-2016 29.9.201656,90 Potraviny Sintra Poprad 
244-2016 30.9.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová ves 
245-2016 3.10.2016 76,87 Teplá úžitková voda  Veolia Energia Poprad 
246-2016 3.10.2016 921,13 Tepelná energia Veolia Energia Poprad 
247-2016 4.10.2016 61,73 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
248-2016 4.10.2016 292,45 MrazničkaInternet Mall Slovakia 
249-2016 5.10.2016 47,65 Telefón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
250-2016 5.10.2016 5,60 Potraviny Diamon Poprad 
251-2016 5.10.2016 33,85 Potraviny Diamon Poprad 
252-2016
5.10.201630,20
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
 253-20166.10.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad 
254-2016 6.10.2016 301,04 Potraviny Sintra Poprad 
255-2016 10.10.2016 49,14 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
256-2016 10.10.2016 217,56 Čistiace prostriedky      do umývačka riadu Gastrochem Banská Bystrica 
257-2016 10.10.2016 59,83 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
258-2016 10.10.2016 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad 
259-2016 10.10.2016 64,99 Telefóny - Orange Orange Bratislava 
260-2016 11.10.2016 11,66 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
261-2016 11.10.2016 55,50 Potraviny Diamon Poprad 
262-2016 12.10.2016 113,50 Zákonné poistenie Dacia Kooperatíva Bratislava 
263-2016
12.10.201651,59
Poistenie II. Digit. set
Kooperatíva Prešov
264-201617.10.2016 31,67 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
265-2016 17.10.2016 56,73 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
266-2016 17.10.2016 67,84 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
267-2016 18.10.2016 69,60 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves 
268-2016 18.10.2016 87,77 Potraviny Diamon Poprad 
269-2016 18.10.2016 98,08 Potraviny Ryba Košice 
270-2016 21.10.2016 166,20 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov Livonec Poprad 
271-2016 24.10.2016 57,31 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
272-2016 25.10.2016 24,64 Krúžky - toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves 
273-2016 26.10.2016 69,26 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica 
274-2016 26.10.2016 188,86 Potraviny Sintra Bratislava 
275-2016 27.10.2016 66,30 Žalúzie Rastislav Vitko Poprad 
276-2016 27.10.2016 93,60 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
277-2016 27.10.2016 35,65 Potraviny MPC Spišská Nová Ves 
278-2016 27.10.2016 246,00 Šatňová skrinka AB Systém Slovakia 
279-201627.10.2016 107,96 Materiál na krúžky, odborný výcvik a údržbu Bytox Poprad 
280-2016 31.10.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
281-20162.11.2016 63,80 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
282-2016 2.11.2016 16,43 Potraviny Diamon Poprad 
283-2016 2.11.2016 62,05 Potraviny Diamon Poprad 
284-2016 3.11.2016 466,80 Materiál na OV dlažba CŠO Stav Poprad 
285-2016 4.11.2016 1616,82 Tepelná energia Veolia Energia Poprad 
286-2016 4.11.2016 83,95 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad 
287-20164.11.2016 590,36 Voda, stočné, zrážky PVPS Poprad 
288-2016 7.11.2016 48,97 Telelfón - pevná linka + internet Slovak Telekom Bratislava 
289-2016 7.11.2016 102,22 Potraviny Ryba Košice 
290-2016 7.11.2016 68,55 Potraviny Diamon Poprad 
291-2016 7.11.2016 65,95 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
292-2016 7.11.2016 18,74 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
293-2016 7.11.2016 35,75 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
294-2016 7.11.2016 7,10 Toaletné mydlo Ille Skalica 
295-2016 7.11.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad 
296-2016 10.11.2016 64,99 Telefóny - Orange Orange  Bratislava
297-2016 10.11.2016 25,02 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok 
298-2016 10.11.2016 13,62 Sieťová karta K_Corp Spišská Nová Ves 
299-2016 14.11.2016 33,60 Vývoz kuch. odpadu Brantner Poprad 
300-2016 14.11.2016 42,08 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
301-2016 15.11.2016 382,82 Potraviny Sintra Poprad 
302-2016 16.11.2016 131,48 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
303-2016 16.11.2016 72,80 Vonkajší snímač teploty + montáž Veolia Energia Poprad 
304-2016 21.11.2016 50,58 PHM - naftaSlovnaft Bratislava 
305-2016 21.11.2016 37,91 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
306-2016 21.11.2016 70,20 Potraviny Ryba Košice 
307-2016 21.11.2016 11,03 Potraviny Diamon Poprad 
308-2016 21.11.2016 85,49 Potraviny Diamon Poprad 
309-2016 21.11.2016 68,82 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
310-2016 28.11.2016 588,01 Kuchynské elektrospotrebiče Fast Plus Planeo elektro Poprad 
311-2016 28.11.2016 1 468,00 Kuchynská zostava Merkury Market Poprad 
312-2016 29.11.2016 212,01 Potraviny Sintra Poprad 
313-2016 29.11.2016 68,89 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
314-2016 29.11.2016 90,85 Potraviny Diamon Poprad 
315-2016 29.11.2016 5,74 Potraviny Diamon Poprad 
316-2016 29.11.2016 180,37 Havarijné poistenie  Kooperatíva Prešov 
317-2016 29.11.2016 229,99 Stacionárny bicykel Sportcentrum Galfy Poprad 
318-2016 30.11.2016 150,37 Revízia bleskozvodov Livonec Poprad 
319-20162.12.2016 645,00 Telocvičné náradie Duvlan Bánovce nad Bebravou 
320-2016 2.12.2016 608,40 Kuchynský pracovný stôl Gastro Lux Žilina 
321-2016 5.12.2016 2 403,62 Tepelná energia Veolia Energia Poprad 
322-2016 5.12.2016 84,41 Teplá úžitková voda Veolia Energia Poprad 
323-2016 5.12.2016 78,11 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
324-2016 5.12.2016 75,15 Potraviny Diamon Poprad 
325-2016 5.12.2016 46,40 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová ves
326-2016 5.12.2016 158,90 Materiál na OV - manikúra  CNB Company Žilina
327-2016 5.12.2016 93,24 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
328-2016 5.12.2016 4 364,34 Oprava vstupov do budovy školy Copastav Bardejov 
329-2016 6.12.2016 46,88Telefón - pevná linka + internte Slovak Telekom Bratislava 
330-2016 7.12.2016 99,00 Správa IKT K_Corp Spišská Nová Ves 
331-2016 7.12.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad 
332-2016 9.12.2016 68,55 Telefóny - Orange Orange Bratislava 
333-2016 12.12.2016 39,50 Fúrik Kovospol Kežmarok 
334-2016 12.12.2016 22,48 Pranie prádla NZZ Alexandra Kežmarok 
335-201612.12.2016 44 984,58 Oprava vnútroareálových komunikácií Copastav Bardejov 
336-2016 13.12.2016 60,00 Seminár NÚ CŽV Košice 
337-2016 13.12.2016 41,58 Potraviny Lujan Plus Mengusovce 
338-2016 15.12.2016 837,00 PC zostava K_Corp Spišská Nová Ves 
339-2016 15.12.2016 66,57 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
340-2016 15.12.2016 16,95 Potraviny Diamon Poprad 
341-2016 15.12.2016 25,20 Vývoz kuchynského odpadu Brantner Poprad 
342-2016 15.12.2016 169,00 Digestor Nay Elektrodom Bratislava 
343-2016 16.12.2016 16,49 Občerstvenie - relaxačný deň Pekáreň Čingov 
344-2016 19.12.2016 69,26 Toaletný papier, mydlo, uteráky Ille Skalica 
345-2016 19.12.2016 58,17 Potraviny Diamon Poprad 
346-2016 19.12.2016 45,84 Potraviny Lujan Plus Mengusovce
347-2016 19.12.2016 449,95 Čistiace a hygienické prostriedky Tatraglobal Poprad 
348-2016 21.12.2016 11,60 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová ves 
349-2016 21.12.2016 27,87 Potraviny MPC Cessi Spišská Nová Ves 
350-2016 21.12.2016 58,65 Kancelárske potreby KP Plus Poprad 
351-2016 22.12.2016 156,03 Potraviny Sintra Poprad 
352-201628.12.2016 36,08 Potraviny Tatranská mliekáreň Kežmarok 
353-2016 28.12.2016 7,10 Mydlo Ille Skalica 
354-2016 28.12.2016 66,00 Technik PO, BTS a PZS Livonec Poprad 
355-201630.12.2016
38,05
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves

Objednávky si môžete stiahnut tu: [adresár objednávok 2016]
Popis objednávok, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo objednávky
[číslo súboru]
DátumFaktúra k objednávke      Predmet dodávateľ
1-2016
11.1.201626-2016
Žalúzie
Rastislav Vitko Poprad
2-2016
11.1.20168-2016
Kancelársky nábytok
Merkury Market Poprad
3-2016
29.1.201630-2016
Pečiatky
Topart Hranovnica
4-2016
2.2.201665-2016
Perá + púzdra
National Pen Bratislava
5-2016
23.2.201672-2016
Konsolidácia kabeláže v kancelárii THP
K_Corp Spišská Nová Ves
6-2016
24.2.201654-2016
Poznávací zájazd
Ezotour Prešov
7-2016
25.2.201658-2016
Skrinka 2-dverová
Black Red White Poprad
8-201611.3.2016 80-2016 Školský zvonček s príslušenstvom RadioTel Poprad 
9-2016   
10-2016 30.3.2016 93-2016 Občerstvenie na Deň učiteľov Pekáreň Čingov Smižany 
11-2016 1.4.2016 130-2016 Oprava fasády II.časť Copastav Bardejov 
12-2016 8.4.2016 106-2016 Toner do tlačiarne vedúca ŠJK_Corp Spišská Nová Ves 
13-2016 14.4.2016 117-2016 Switch K_Corp Spišská Nová Ves 
14-2016 26.4.2016 124-2016 VP - toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves 
15-20162.5.2016 129-2016 Toner do tlačiarne THP   K_Corp Spišská Nová Ves
16-2016 25.5.2016 171-2016 Premiestnenie kamenin. kvetináčov Marián Saraka - Uhlomarket Poprad 
17-2016 27.5.2016 P/192 Rezivo - materiál na OV drevári Hartholz - Greš Jozef Spišský Štvrtok 
18-2016


Zemina do kvetináčov
M. Saraka - Uhlomarket Poprad
19-206 6.6.2016 174-2016 Servis zabezpečovacieho zariadenia LA, spol. Poprad 
20-2016 8.6.2016 175-2016 Občerstvenie - 65. výročie školy BZ-Service Poprad  
21-2016 9.6.2016 188-2016 Odborný posudok  Ing. Pavol Fotta Bardejov 
22-2016 9.6.2016 189-2016 Odborný posudok Ing. Pavol Fotta Bardejov 
23-2016 14.6.2016 193-2016 Školské tlačivá ŠEVT Banská Bystrica 
24-2016 8.7.2016 204-2016 Stravné lístky Le Cheque Dejeuner Bratislava 
25-2016 25.8.2016 235-2016Oprava fasády v áriách a oprava soklov Copastav Bardejov 
26-201622.9.2016 241-2016 Tonery do tlačiarní K_Corp Spišská Nová Ves 
27-2016 4.10.2016248-2016 Mraznička Internet Mall Slovakia Bratislava 
28-201612.10.2016 298-2016 Výmena koncových bodov-štátna pokladnica K_Corp Spišská Nová Ves 
29-2016 18.10.2016 267-2016 Toner do tlačiarne THP K_Corp Spišská Nová Ves 
30-2016 21.10.2016 278-2016Šatňová skrinka AB Systém Slovakia 
31-2016 24.10.2016 272-2016 Toner do tlačiarne K_Corp Spišská Nová Ves 
32-2016 28.10.2016275-2016 Žalúzie Rastislav Vitko Poprad 
33-2016 2.11.2016 284-2016 Materiál na OV - dlažba CŠO Stav Poprad 
34-20167.11.2016 303-2016 Vonkajší snímač teploty Veolia Energia Poprad 
35-2016 16.11.2016 318-2016 Revízia bleskozvodov Revízia bleskozvodov 
36-2016 24.11.2016 328-2016 Oprava vstupov do budovy Copastav Bardejov 
37-2016 28.11.2016 311-2016 Kuchynská zostavaMerkury Market Poprad 
38-2016 28.11.2016  Oprava vnútroareálových komunikáciíCopastav Bardejov 
39-2016 28.11.2016 310-2016 Kuchynské elektrospotrebiče Fast Plus Planeo elektro Poprad 
40-2016 29.11.2016 317-2016 Stacionárny bicykel  Sportcentrum Galfy Poprad 
     
42-201602.12.2016 319-2016 Telocvičné náradie Duvlan Bánovce nad Bebravou 
43-201602.12.2016 320-2016 Kuchynský pracovný stôl GastroLux Žilina
44-2016 05.12.2016 326-2016 Materiál na OV- manikúra CNB Company Žilina 
45-2016 12.12.2016 334-2016 Fúrik Kovospol Kežmarok 
46-2016 15.12.2016 342-2016 Digestor Nay Elektrodom Bratislava
47-2016 15.12.2016 343-2016 Občerstvenie - záviny Pekáreň Čingov Smižany