Faktúry, objednávky 2014

Faktúry si môžete stiahnut tu: [adresár faktúr 2014]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo fakúry
[číslo súboru]
Dátum prijatia suma    EUR Predmet           dodávky dodávateľ
1-201407.01.2014
51,47
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
2-2014
08.01.2014
18,59
Potraviny
MPC CESSI Spišská Nová Ves
3-2014
08.01.2014
12,37
Potraviny
MPC CESSI Spišská Nová Ves
4-2014
08.01.2014
95,00
Čistenie kanalizácie
Jozef Danko, ml. Poprad
5-2014
08.01.2014
208,27
Potraviny
Diamon Poprad
6-2014
08.01.2014
46,96
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
7-2014
09.01.2014
39,32
Aktualizácia a servis propgramu
SOFT-GL Košice
8-2014
09.01.2014
97,05
Telefón - Orange
Orange Bratislava
9-2014
10.01.2014
46,54
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
10-2014
10.01.2014
3548,50
Tepelná energia
Dalkia Poprad
11-2014
10.01.2014116,12
Teplá úžitková voda
Dalkia Poprad
12-2014
10.01.2014
40,00
Seminár
NÚ CŽV Košice
13-2014
13.01.2014
78,16
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
14-2014
14.01.2014
106,01
Potraviny
COOP Jednota Poprad
15-2014
15.01.2014
6,28
Potraviny
MPC CESSI Spišská Nová Ves
16-201417.01.2014
15,01
Telefón - T - mobile
Slovak Telekom Bratislava
17-2014
17.01.2014
40,68
Potraviny
Tatr. mliekáreň Kežmarok
18-2014
22.01.2014
621,25
Elektrická energia
VSE Košice
19-2014
22.01.2014
14,21
Fin. spravodajca 2013
Poradca podnikateľa Žilina
20-2014
22.01.2014
53,06
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
21-2014
22.01.2014
16,91
Potraviny
 MPC Cessi Spišská Nová Ves
22-2014
22.01.2014
67,80
Toal., papier, mydlo, uteráky
ILLE Papier - Service Skalica
23-2014
22.01.2014
228,91
Potraviny
Diamon Poprad
24-2014
22.01.2014
14,50
Potraviny
Diamon Poprad
25-2014
27.01.2014
880,54
Voda, stočné, zrážková voda
PVPS Poprad
26-2014
27.01.2014
26,64
Potraviny
Tatr. mliekáreň Kežmarok
27-2014
28.01.2014
364,82
Potraviny
Sintra Poprad
28-2014
28.01.2014
65,15
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
29-2014
31.01.2014
1462,00
Elektrická energia
VSE Košice
30-2014
04.02.2014
20,00
Seminár - skúška 
NÚ CŽV Košice
31-2014
05.02.2014
43,88
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
32-2014
05.02.2014
23,06
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
33-2014
06.02.2014
48,96
Potraviny
Tatr. mliekáreň Kežmarok
34-2014
06.02.2014
114,89
Teplá úžitková voda
Dalkia Poprad
35-2014
06.02.2014
3622,15
Tepelná energia
Dalkia Poprad
36-2014
07.02.2014
117,24
PHM + diaľn. známka
Slovnaft Bratislava
37-2014
07.02.2014
70,03
PHM
Slovnaft Bratislava
38-2014
07.02.2014
50,38
Telefón - pevná linkq + internet
Slovak Telekom Bratislava
39-2014
10.02.2014
61,60
Telefón - Orange
Orange Bratislava
40-2014
10.02.2014
47,80
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
41-2014
10.02.2014
30,19
Pranie prádla
NZZ Poliklinika Alexandra Kežmarok
42-2014
12.02.2014
159,99
Potraviny
Diamon Poprad
43-2014
12.02.2014
11,60
Potraviny
Diamon Poprad
44-2014
13.02.2014
115,14
Potraviny
COOP Jednota Poprad
45-2014
13.02.2014
57,37
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
46-2014
13.02.2014
110,70
Projekt ŠF EÚ - Občerswtvenie
Sintra Poprad
47-2014
13.02.2014
553,30
Projekt ŠF EÚ - Kanceárske a školice potreby
K-P Plus Poprad
48-2014
13.02.2014
166,56
Projekt ŠF EÚ - poistné
Kooperatíva Bratislava
49-2014
13.02.2014
11,88
Potraviny
DC Nordia Poprad
50-2014
13.02.2014
217,00
Potraviny
DC Nodria Poprad
51-2014
17.02.2014
4 095,00
Projekt ŠF EÚ - Pracovné elektrické zariadenia a prístroje
Azor Poprad
52-2014
17.02.2014
 139,79Káble a adaptéry k IKT
K_CORP Spišská Nová Ves
53-2014
17.02.2014
1,00
Multifunkčné zariadenie
K_CORP Spišská Nová Ves
54-2014
18.02.2014
34,56
Potraviny
Tatr. mliekáreň Kežmarok
55-2014
19.02.2014
11,78
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
56-2014
20.02.2014
569,25
Poplatok za komunálny odpad
Mesto Poprad
57-2014
20.02.2014
68,99
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
58-2014
20.02.2014
3909,06
Projekt ŠF EÚ - Kancelárske a školiace potreby a materiál
KP Plus Poprad
59-2014
24.02.2014
18,37
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
60-2014
25.02.2014
33,47
Potraviny
DC Nordia Poprad
61-2014
26.02.2014
3,16
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
62-2014
04.03.2014
2145,00
Projekt ŠF EÚ - Odborné konzultácie
Akadémia vzdelávanie Tatry Liptovský Mikuláš
63-201405.03.2014
47,80
Technik PO a BTS
Livonec Bratislava
64-2014
07.03.2014
63,63
PHM- nafta
Slovnaft Bratislava
65-2014
07.03.2014
80,75
Projekt ŠF EÚ - Občerstvenie
Utópia Poprad
66-2014
10.03.201
54,70
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
67-2014
10.03.2014
40,00
Doprava tovaru
Marek Zmok Kravany
68-2014
10.03.2014
165,08
Potraviny
Diamon Poprad
69-2014
10.03.2014
13,75
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
70-2014
10.03.2014
18,19
Čistenie prádla
NZZ Alexandra Kežmarok
71-2014
10.03.2014
1629,56
Tepelná energia - doúčtovanie r. 2013
Dalkia Poprad
72-2014
10.03.2014
44,33
Teplá úžitková voda - doúčtovanie r. 2013
Dalkia Poprad
73-2014
10.03.2014
3056,40
Tepelná energia 
Dalkia Poprad
74-2014
10.03.2014
105,44
Teplá úžitková voda
Dalkia Poprad
75-2014
10.03.2014
62,95
Potraviny
COOP Jednota Poprad
76-2014
10.03.2014
38,99
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
77-2014
10.03.2014
72,48
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
78-2014
10.03.2014
440,00
Projekt ŠF EÚ - Finančný manažér
NO Centrum kontinuálneho vzdelávania Bratislava
79-2014
11.03.2014
61,60
Telefón - Orange
Orange Bratislava
80-2014
12.03.2014
5,58
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
81-2014
12.03.2014
209,48
Potraviny
Sintra Poprad
82-2014
12.03.2014
227,50
Projekt ŠF EÚ - Oponentské posudky
Akadémia vzdelávania Tatry Liptovský Mikuláš
83-201417.03.2014
223,02
Upgrade programov
Ives Košice
84-2014
17.03.2014
40,00
Seminár - Zákon o VO
NÚ CŽV Košice
85-2014
17.03.2014
104,96
Potraviny
DC Nordia Poprad
86-2014
17.03.2014
75,71
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
87-2014
19.03.2014
67,80
Toal. papier, mydlo, uteráky
ILLE - papier service Skalica
88-2014
20.03.2014
100,00
Členský príspevok
ZOUS Tornaľa
89-2014
24.03.2014
195,24
Keramická tabuľa + fixy + stierky
Školex Bratislava
90-2014
25.03.2014
23,72
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
91-2014
25.03.2014
162,94
Potraviny
Diamon Poprad
92-2014
25.03.2014
89,48
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
93-2014
27.03.2014
57,17
Potraviny
Tatr. mliekáreň Kežmarok
94-2014
27.03.2014
1972,00
Projekt ŠF EÚ - vzdelávanie pedagógov
NO CKV Bratislava
95-2014
02.04.2014
28,69
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
     
96-2014
02.04.2014
68,48
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
97-201402.04.2014
23,04
Kancelárske potreby  
KP Plus Poprad
98-2014
03.04.2014
40,39
Potraviny
Tatr. mliekáreň Kežmarok
99-2014
04.04.2014
57,36
PHM - nafta
Slovnaft Bratislava
100-2014
07.04.2014
52,93
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
101-2014
08.04.2014
2 765,51
Tepelná energia
Dalkia Poprad
102-2014
08.04.2014
112,24
Teplá úžitková voda
Dalkia Poprad
103-2014
08.04.2014
47,80
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
104-2014
08.04.2014
60,19
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
105-2014
08.04.2014
161,47
Potraviny
Diamon Poprad
106-2014
08.04.2014
16,50
Potraviny
Diamon Poprad
107-2014
09.04.2014
79,83
Potraviny
COOP Jednota Poprad
108-201410.04.2014
61,60
Telefón - Orange
Orange Bratislava
109-2014
11.04.2014
26,66
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
110-2014
14.04.2014
409,00
Občerstvenie
Sv. Juraj Poprad
111-2014
15.04.2014
76,61
Potraviny
Tatr. mliekáreň Kežmarok
112-201415.04.2014
2966,00
Projekt ŠF EÚ - grafické spracovanie a tlač
Manira Poprad
113-2014
 22.04.2014 27,78 Projekt ŠF EÚ - občerstvenie
Sintra Poprad
114-201423.04.2014
53,20
PHM - nafta
Slovnaft Bratislava
115-2014
24.04.2014
72,54
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
116-2014
25.04.2014
316,01
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky
Miroslav Lešňovský Harichovce 
 117-201425.04.2014
35,51
Oprava kosačky
Agrospiš Smižany
118-2014
25.04.2014
866,96
Vodné a stočné
PVPS Poprad
119-2014
25.04.2014
1 000,00
Projekt ŠF EÚ - vypracovanie manuálu
NO CKV Bratislava
120-2014
25.04.2014
5 948,80
Projekt ŠF EÚ - elektronické spracovanie manuálov
NO CKV Bratislava
121-2014
29.04.2014
10,73
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
122-2014
29.04.2014
25,50
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
123-2014
29.04.2014
89,25
Projekt ŠF EÚ - občerstvenie
Utópia Poprad
124-2014
29.04.2014
256,14
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky pre kuchárov
Rosler - Domáce potreby Žakovce
125-2014
05.05.2014
1 462,00
Elektrická energia
VSE Košice
126-2014
05.05.2014
408,00
PC + softvér
K_CORP Spišská Nová Ves
127-2014
05.05.2014
59,68
Potraviny
Lujan Plus mengusovce
128-2014
05.05.2014
285,36
Potraviny
Sintra Poprad
129-2014
05.05.2014
9,79
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
130-2014
05.05.2014
6,24
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
131-2014
05.05.2014
243,73
Projekt ŠF EÚ - suroviny pre kuchárov
Sintra Poprad
132-2014
06.05.2014
124,70
Potraviny
Diamon Poprad
133-2014
06.05.2014
47,80
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
134-2014
06.05.2014
403,72
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky pre záhradníkov
BauMax Poprad
135-2014
07.05.2014
4 560,00
Projekt ŠF EÚ - exkurzia
Kvalita Poprad
136-2014
07.05.2014
310,19
Pomôcky pre odbor spracúvanie dreva
Sezam Žilina
137-2014
07.05.2014
50,71
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
138-2014
07.05.2014
113,89
Teplá úžitková voda
Dalkia Poprad
139-2014
07.05.2014
2 045,41
Tepelná energia
Dalkia Poprad
140-2014
12.05.2014
61,60
Telefón Orange
Orange Bratislava
141-2014
12.05.2014
24,16
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
142-2014
12.05.2014
60,00
Inzercia - telefón
Mediatel Bratislava
143-2014
12.05.2014
15,48
Pranie prádla
NZZ Alexandra Kežmarok
144-2014
12.05.2014
1 003,20
Projekt ŠF EÚ - finančný manažér + manažér monitoringu
NO CKV Bratislava
145-2014
12.05.2014
409,73
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky pre drevárov
Bytox Poprad
146-2014
13.05.2014
9,06
Potraviny
 MPC Cessi Spišská Nová Ves
147-2014
13.05.2014
73,62
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky pre cukrárov
Cora Gastro Poprad
 148-2014 14.05.2014289,95
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky pre cukrárov
Peter Janoczcsyk Poprad
149-2014
14.05.2014
154,86
Potraviny
COOP Jednota Poprad
150-2014
14.05.2014
32,98
Čokoládová fontána - VP krúžok cukrár
Raj Holding Slovakia Stará Ľubovňa
151-2014
15.05.2014
68,28
Toal. papier, mydlo. uteráky
Ille Papier- Service Skalica
152-2014
15.05.2014
51,82
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky pre cukrárov
Rosler Žakovce
153-2014
19.05.2014
19,16
Projekt ŠF EÚ - kancelárske potreby
KP Plus Kežmarok
154-2014
20.05.2014
101,51
Potraviny
DC Nordia Poprad - Matejovce
155-2014
20.05.2014
49,13
Potraviny
DC Nordia Poprad - Matejovce
156-2014
20.05.2014
71,88
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
157-2014
20.05.2014
150,52
Potraviny
Diamon Poprad
158-2014
20.05.2014
15,32
Potraviny
Diamon Poprad
159-2014
20.05.2014
49,57
PHM - nafta
Slovnaft Bratislava
160-2014
20.05.2014
401,04
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky pre odbor Príprava jedál
Rosler Poprad
161-2014
20.05.2014
3 639,52
Projekt ŠF EÚ - odborná exkurzia
Kvalita Poprad
162-2014
20.05.2014
2 898,00
Projekt ŠF EÚ - vypracovanie manuálu finančnej gramotnosti
NO CKV Bratislava
163-2014
21.05.2014
102,34
Projekt ŠF EÚ - suroviny pre cukrárov
Sintra Poprad
164-2014
21.05.2014
99,84
Projekt ŠF EÚ - suroviny pre kuchárov
 Sintra Poprad
165-2014
21.05.2014
1 500,00
Poznávací zájazd
Kvalita Poprad
166-2014
23.05.2014
2 048,00
Projekt ŠF EÚ - vzdelávanie pedagógov
NO CKV Bratislava
167-2014
27.05.2014
232,08
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky pre odbor služby a dom. práce
Milan Barger Gerlachov
168-2014
27.05.2014
56,44
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
169-2014
27.05.2014
56,74
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
170-2014
27.05.2014
22,61
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky pre odbor oprava poľn. strojov
Jadimex Poprad
171-2014
27.05.2014
3 559,01
Projekt ŠF EÚ - odborná exkurzia
Kvalita Poprad
172-2014
28.05.2014
53,40
VP - športový krúžok
Unijunior šport Poprad
173-2014
29.05.2014
15,91
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
174-201403.06.2014
422,40
Projekt ŠF EÚ - odborná činnosť vo verejnom obstarávaní
Ladislav Bús Tomášikovo
175-2014
03.06.2014
55,62
Matariál na odborný výcvik
Štrkopiesky Batizovce
176-2014
03.06.2014
56,74
Predplatné na r. 2015
Poradca podnikateľa Žilina
177-2014
03.06.2014
144,53
Čistenie kanalizácie
PVPS Poprad
178-2014
03.06.2014
336,00
Nábytok - sedačka
Marline Bratislava
179-2014
03.06.2014
145,39
Potraviny
Diamon Poprad
180-2014
03.06.2014
66,17
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
181-2014
03.06.2014
697,39
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky pre odbor opravár poľn. strojov
Bytox Poprad
182-2014
04.06.2014
47,80
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
183-2014
05.06.2014
100,12
Potraviny
COOP Jednota Poprad
184-2014
05.06.2014
50,26
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
185-2014
05.06.2014
1 596,46
Tepelná energia
Dalkia Poprad
186-2014
05.06.2014
120,95
Teplá úžitková voda
Dalkia Poprad
187-2014
09.06.2014
49,93
Telefón + internrt
Slovak Telekom Bratislava
188-2014
09.06.2014
14,23
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
189-2014
09.06.2014
13,68
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
190-2014
09.06.2014
1 000,00
Projekt ŠF EÚ - Realizácia spoločného programu školy a zamestnávateľa
NO CKV Bratislava
191-2014
09.06.2014
35 823,46
Oprava strechy
Format PM Bardejov
192-2014
10.06.2014
8,45
Pranie prádla
NZZ Alexandra Kežmarok
193-2014
10.06.2014
61,60
Telefón - Orange
Orange Bratislava
194-2014
10.06.2014
57,86
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
195-201416.06.2014
46,30
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
196-2014
16.06.2014
79,73
Potraviny
Diamon Poprad
197-2014
16.06.2014
12,11
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
198-2014
16.06.2014
37,20
Toner do tlačiarne
K_Corp Spišská Nová Ves
199-201417.06.2014
33,24
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
Dobropis 1
23.06.2014
-33,80
k FA 120/2014
NO CKV Bratislava
200-2014
24.06.2014
30,17
Potraviny
Lujan Plus mengusovce
201-2014
24.06.2014
19,50
VP - žurnalist. krúžok
K_Corp Spišská Nová ves
202-2014
26.06.2014
66,00
Toner do tlačiarne
K_Corp Spišská Nová Ves
203-2014
01.07.2014
8,71
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová ves
204-2014
01.07.2014
37,85
Kancelárske potreby
KP Plus Kežmarok
205-2014
01.07.2014
33,38
Potraviny
DC Nordia Poprad
206-2014
01.07.2014
118,92
Školské tlačivá
ŠEVT Banská Bystrica
207-2014
01.07.2014
40,18
Potraviny
Tatr. mliekáreň Kežmarok
208-2014
03.07.2014
47,80
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
209-2014
04.07.2014
47,06
PHM - nafta
Slovnaft Bratislava
210-2014
07.07.2014
48,53
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
211-2014
07.07.2014
1100,10
Stravné lístky
Le Cheque Dejeuner Bratislava
212-2014
07.07.2014
899,00
Projekt ŠF EÚ - oscilačná pásová brúska
Azor Poprad
213-2014
07.07.2014
13,01
Pranie prádla
NZZ Alexandra Kežmarok
214-2014
07.07.2014
954,70
Tepelná energia
Dalkia Poprad
215-2014
07.07.2014
113,30
Teplá úžitková voda 
Dalkia Poprad
216-2014
09.07.2014
50,86
Poistenie dig. techniky
Kooperatíva Bratislava
217-2014
10.07.2014
64,49
Telefón - orange
Orange Bratislava
218-2014
11.07.2014
198,40
Potraviny
COOP Jednota Poprad
219-2014
11.07.2014
563,20
Projekt ŠF EÚ - finančný manažér
NO CKV Bratislava
220-2014
21.07.2014
63,00
Upgrade 2015
ASC Bratislava
221-2014
29.07.2014
766,99
Stočné + zrážky
PVPS Poprad
222-2014
01.08.2014
1462,00
Elektrická energia
VSE Košice
223-2014
04.08.2014
47,80
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
224-2014
04.08.2014
35187,86
Oprava vnútornej kanalizácie
Copastav Bardejov
225-2014
11.08.2014
101,70
Teplá úžitková voda
Dalkia Poprad
226-2014
11.08.2014
30,86
Triedne knihy
ŠEVT Banská Bystrica
227-2014
11.08.2014
863,96
Tepelná energia
Dalkia Poprad
228-2014
11.08.2014
34,49
Pranie prádla
NZZ Alexandra Kežmarok
229-2014
13.08.2014
47,76
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
230-2014
13.08.2014
61,60
Telefón - Orange
Orange Bratislava
 231-201415.08.2014
615,00
Projekt ŠF EÚ - prezuvky
Manira Poprad
 232-201422.08.2014
76,37
Projekt ŠF EÚ - občerstvenie
Sintra Poprad
233-2014
26.08.2014
52,48
Projekt ŠF EÚ - občerstvenie
BZ-Service Poprad
234-2014
26.08.2014
19,98    
Finančný spravodajca 2015
Poradca podnikateľa Žilina
235-2014
26.08.2014
399,65
Potraviny 
Sintra Poprad
236-2014
27.08.2014
219,68
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky pre odbor služby a domáce práce
Jozef Brachňak Broz Hôrka
237-2014
28.08.2014
268,23
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky pre odbor služby a domáce práce
Milan Barger Poprad
 238-201402.09.2014
165,63
Projekt ŠF EÚ - poistenie majetku
Kooperatíva Bratislava
 239-201402.09.2014
144,74
Čistiace prostriedky
Tatraglobal Poprad
 240-2014 02.09.2014 71,94 Stravné lístky
Le Cheque Dejeuner Bratislava
 241-201402.09.2014
47,80
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
242-2014
02.09.2014
47,24
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
243-2014
09.09.2014
130,86
Potraviny
Diamon Poprad
244-2014
02.09.2014
15,26
Potraviny
Diamon Poprad
245-2014
03.09.2014
68,28
Čistiace prostriedky
Ille Skalica
246-2014
04.09.2014
46,40
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
247-2014
04.09.2014
21,00
Seminár: Pracovná zdravotná služba
Medison Spišská Nová Ves
248-2014
04.09.2014
202,23
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky pre odbor cukrár
PhDr. Eva Kacejová Levoča
249-2014
05.09.2014
938,54
Tepelná energia
Dalkia Poprad
250-2014
05.09.2014
114,46
Teplá úžitková voda
Dalkia Poprad
251-2014
08.09.2014
48,84
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
 252-201408.09.2014
67,24
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
253-2014
08.09.2014
327,98
Postele + matrace na internát
Merkury Market Poprad
254-2014
08.09.2014
10,00
Fixy
Maqita Nitrianske Pravno
255-2014
08.09.2014
2 338,85
Projekt ŠF EÚ - kancelárske a školiace potreby
KP Plus Poprad
256-2014
08.09.2014
218,83
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky pre odbor príprava jedál
Rosler - domáce potreby Žakovce
257-2014
09.09.2014
64,28
Potraviny 
Diamon Poprad
258-2014
10.09.2014
61,60
Telefón - Orange
Orange Bratislava
259-2014
10.09.2014
42,00
Toner
K_Corp Spišská Nová Ves
260-201416.09.2014
112,27
Potraviny
Diamon Poprad
261-2014
16.09.2014
21,35
Potraviny
Diamon Poprad
262-2014
16.09.2014
78,23
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
263-2014
17.09.2014
87,65
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
264-2014
18.09.2014
49,72
PHM - nafta
Slovnaft Bratislava
265-2014
18.09.2014
41,59
Potraviny   
MPC Cessi Spišská Nová Ves
266-201418.09.2014
246,40
Projekt ŠF EÚ - finančný manažér
NO CKV Bratislava
267-2014
19.09.2014
53,46
Materiál na odborný výcvik
Štrkopiesky Batizovce
268-2014
22.09.2014
58,48
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
269-2014
23.09.2014
14,04
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
270-2014
24.09.2014
16,69
Potraviny
Diamon Poprad
271-2014
24.09.2014
114,40
Potraviny
Diamon Poprad
272-2014
26.09.2014
128,90
Potraviny
DC Nordia Poprad-Matejovce
273-2014
29.09.2014
20,77
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
274-2014
29.09.2014
65,88
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
275-2014
02.10.2014
65,81
Potraviny
DC Nordia Poprad
276-2014
06.10.2014
47,92
Telefón - pevná linka + internet
 
277-201406.10.2014
151,05
Potraviny
Diamon Poprad
278-2014
06.10,2014
47,80
Projekt ŠF EÚ - občerstvenie
Sintra Poprad
279-2014
06.10.2014
1213,03
Tepelná energia
Dalkia Poprad
280-2014
06.10.2014
119,22
Teplá úžitková voda
Dalkia Poprad
281-2014
06.10.2014
47,80
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
282-2014
07.10.2014
110,50
Zákonné poistenie motorového vozidla
Kooperatíva Prešov
283-2014
07.10.2014
41,57
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
284-2014
07.10.2014
303,00
Potraviny
Sintra Poprad
285-201408.10.2014
29,90
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová ves
286-2014
08.10.2014
40,00
Seminár
NÚ CŽV Košice
287-2014
13.10.2014
15,76
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
288-2014
13.10.2014
109,55
Potraviny
DC Nordia Poprad
289-2014
13.10.2014
118,37
Potraviny
COOP Jednota Poprad
290-2014
13.10.2014
119,95
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
291-2014
13.10.2014
61,60
Telefón Orange 
Orange Bratislava
292-2014
14.10.2014
119,90
 Projekt ŠF EÚ - občerstvenie
Utopia Poprad
293-2014
15.10.2014
25,88
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
294-2014
15.10.2014
98,53
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
295-2014
17.10.2014
58,00
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
296-2014
17.10.2014
38,40
Vývoz kuchynského odpadu
Brantner Poprad
297-204
20.10.2014
76,55
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
298-2014
20.10.2014
123,66
Potraviny
Diamon Poprad
299-2014
20.10.2014
28,63
Potraviny
Diamon Poprad
300-2014
21.10.2014
27,35
Potraviny
DC Nordia Poprad
301-2014
22.10.2014
31,70
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
302-2014
22.10.2014
717,85
Voda, stočné, zrážky
PVPS Poprad
303-2014
23.10.2014
40,00
Seminár
IVES Košice
304-2014
24.10.2014
44,29
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
305-2014
24.10.2014
20,89
Kancelárske potreby
KP plus Poprad
306-2014
27.10.2014
48,88
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
307-2014
29.10.2014
457,60
Projekt ŠF EÚ - finančný manažér
NO CKV Bratislava
308-2014
29.10.2014
51,59
Poistenie - digit. technika
Kooperatíva Bratislava
309-2014
29.10.2014
67,80
Toal. papier, mydlo, uteráky
ILLE Skalica
310-2014
03.11.2014
77,84
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
311-2014
04.11.2014
204,66
Potraviny
Sintra Poprad
312-2014
05.11.2014
29,82
PHM - nafta
Slovnaft Bratislava
313-2014
05.11.2014
17,03
Potraviny
MPC Spišská Nová Ves
314-2014
05.11.2014
137,27
Kontrola hasiacich prístrojov
Livonec Poprad
315-2014
05.11.2014
47,80
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
316-2014
05.11.2014
1 462,00
Elektrická energia
VSE Košice
317-2014
07.11.2014
48,52
Telefón - pevná linka + internet
Slovak Telekom Bratislava
318-2014
07.11.2014
17,03
Pranie prádla
NZZ Alexandra Kežmarok
319-2014
07.11.2014
122,00
Teplá úžitková voda
Dalkia Poprad
320-2014
07.11.2014
2 010,41
Tepelná energia
Dalkia Poprad
321-2014
07.11.2014
39,00
Predplatné Verejná správa
Poradca Žilina
322-2014
10.11.2014
61,78
Telefón Orange
Orange Bratislava
323-2014
10.11.2014
147,41
Potraviny
Diamon Poprad
324-2014
10.11.2014
9,72
Potraviny
Diamon Poprad
325-2014
11.11.2014
40,00
Seminár
NÚ CŽV Košice
326-2014
11.11.2014
60,31
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
327-2014
12.11.2014
91,02
Šálky
Cora Gastro Poprad
328-2014
14.11.2014
97,18
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
330-2014
14.11.2014
108,00
Tonery
K_Corp Spišská Nová Ves
331-2014
14.11.2014
38,40
Vývoz kuchynského odpadu
Brantner Popra
332-2014
19.11.2014
51,19
PHM - nafta
Slovnaft Bratislava
333-2014
20.11.2014
84,77
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
334-2014
21.11.2014
35,10
Tlakomer
Euronext Chorvátsky Grob
335-2014
21.11.2014
157,00
Potraviny
Diamon Poprad
336-2014
21.11.2014
10,34
Potraviny
Diamon poprad
337-2014
21.11.2014
94,13
Potraviny
DC Nordia Poprad
338-2014
24.11.2014
31,63
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová ves
339-2014
24.11.2014
11,52
Projekt ŠF EÚ - občerstvenie
MPC Cessi Spišská Nová Ves
340-2014
24.11.2014
86,02
Projekt ŠF EÚ -  občerstvenie
Sintra Poprad
341-2014
24.11.2014
932,80
 Projekt ŠF EÚ - finančný manažér + manažér monitorignu
NO CKV Bratislava
342-2014
25.11.2014
47,66
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
343-2014
26.11.2014
83,14
Projekt ŠF EÚ - občerstvenie
BZ - Service Poprad
344-2014
26.11.2014
98,56
Kancelárske potreby
KP Plus Poprad
345-2014
26.11.2014
148,86
Tonery do tlačiarní
K_Corp Spišská Nová Ves
346-2014
28.11.2014
88,72
Projekt ŠF EÚ - záverečná konferencia - občerstvenie
Sintra Poprad
347-2014
1.12.2014
39,00
Predplatné - Verejná správa - doplatok
Poradca Žilina
348-2014
1.12.2014
42,67
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
349-2014
1.12.2014
180,37
Havarijné poistenie
Kooperatíva Prešov
350-2014
3.12.2014
37,73
Poistenie PC - projekt IKT
Kooperatíva Prešov
351-2014
3.12.2014
47,80
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
352-2014
3.12.2014
126,38
Potraviny
Diamon Poprad
353-2014
3.12.2014
458,84
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
354-2014
3.12.2014
15,18
Potraviny
LujaN Plus Mengusovce
355-2014
3.12.2014
17,77
Potraviny
MPC CESSI Spisšká Nová Ves
356-2014
3.12.2014
40,00
Seminár
NÚ CŽV Košice
357-2014
3.12.2014
120,79
Projekt ŠF EÚ - záverečná konferenica - reklamné predmety
 Manira Poprad
 358-2014 4.12.2014 758,15Čistiace prostriedky
Tatraglobal Poprad
359-2014
4.12.2014
596,40
Osobný počítač
 K_Corp Spišská Nová Ves
360-2014
5.12.2014
71,71
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
361-2014
5.12.2014
2601,14
Tepelná energia
Dalkia Poprad
362-2014
5.12.2014
118,21
Teplá úžitková voda
Dalkia Poprad
363-2014
8.12.2014 32,72Materiál na krúžky
Miroslav Lešňovský Harichovce
364-2014
8.12.2014
47,60
Telefón + internet
Slovak Telekom Bratislava
365-2014
8.12.2014
598,40
Projekt ŠF EÚ - finančný manažér a manažér monitoringu
NO CKV Bratislava
366-2014
9.12.2014
70,56
Potraviny
COOP Jednota Poprad
367-2014
9.12.2014
52,27
Externý disk k PC
K_CORP Spišská Nová Ves
368-2014
9.12.2014
683,64
Dataprojekto + držiak
K_COPR Spišská Nová Ves
 369-201410.12.2014
61,60
Telefón Orange
Orange Bratislava
370-2014
10.12.2014
2133,00
Projekt ŠF EÚ - pracovné zošity a príručky
Manira Poprad
371-2014
10.12.2014
13,61
Reklamné predmety
Manira Poprad
372-2014
11.12.2014
212,70
Montáž a oprava žalúzií
Rastislav Vitko Poprad
373-2014
11.12.2014
52,48
Projekt ŠF EÚ - záverečná konferencia - občerstvenie
BZ Service Poprad
374-2014
12.12.2014
24,44 
Potraviny 
Sintra Poprad
375-2014
12.12.2014
50,26
Potraviny
DC Nordia Poprad
376-2014
12.12.2014
17,45
Pranie prádla
NZZ Alexandra Kežmarok
377-2014
15.12.2014
67,80
Toal. papier, mydlo, uteráky
Ille Skalica
378-2014
15.12.2014
38,40
Vývoz kuch. odpadu
Brantner Poprad
379-2014
15.12.2014
918,27
Pracovné odevy
Dudinský Karol Sp. Teplica
380-2014
15.12.2014
79,68
Potraviny
Diamon Poprad
381-2014
15.12.2014
62,03
Potraviny
Lujan Plus Mengusovce
382-2014
15.12.2014
211,22
Čist. prostr. do umývačky
Gastrochem Banská Bystrica
383-2014
15.12.2014
489,41
Materiál na odborný výcvik
Stavebniny Tatry Poprad
384-2014
17.12.2014
39,31
Potraviny
Tatranská mliekáreň Kežmarok
385-2014
17.12.2014
537,12
Materiál a náradie na odborný výcvik
Bytox Poprad
386-2014
18.12.2014
654,00
Pracovný stôl kuchynský
Gastrolux Banská Bystrica
387-2014
19.12.2014
39,38
Potraviny 
Lujan Plus Mengusovce
388-2014
19.12.2014
545,60
Projekt ŠF EÚ - mamažér monitoringu
NO CKV Bratislava
389-2014
19.12.2014
18,70
Potraviny
MPC Cessi Spišská Nová Ves
390-2014
19.12.2014
929,52
Zabezpečovací systém
LA Spišské Bystré
391-2014
19.12.2014
40,51
Kancelárske potreby + vrecia
KP Plus Poprad
392-2014
22.12.2014
47,80
Technik PO a BTS
Livonec Poprad
393-2014
22.12.2014
99,00
Tonery
K_Corp Spišská Nová Ves
394-2014
22.12.2014
34,50
Kancelárske potreby
KP Plus Poprad
395-2014
29.12.2014
2093,28
Bezpečnostný kamerový systém
K_Corp Spišská Nová ves
396-2014
29.12.2014
35728,60
Rekonštrukcia internátnej časti školy a drevárskej dielne
Copastav Bardejov

Objednávky si môžete stiahnut tu: [adresár objednávok 2014]
Popis objednávok, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo objednávky
[číslo súboru]
DátumFaktúra k objednávke      Predmet dodávateľ
1-201414.01.2014
 89/2014Keramická tabuľa, fixy, stierky
Školex Bratislava
2-2014
22.01.2014
 82/2014Projekt ŠF EÚ - odborné posudky
Akadémia vzdelávania Tatry Liptovský Mikuláš
3-2014
28.01.2014
 51/2014Projetk ŠF EÚ - Pracovné elektr. zariadenia a prístroje
Azor Poprad
4-2014
29.01.2014
 62/2014Projekt ŠF EÚ - Odborné konzultácie
Akadémia vzdelávania Tatry Liptovský Mikuláš
5-2014
29.01.2014
 58/2014Projekt ŠF EÚ - Kancelárske potreby
KP Plus Poprad
6-2014
12.02.2014
 47/2014Projekt ŠF EÚ - Kancelárske potreby
KP Plus Poprad
7-2014
12.02.2014
 46/2014Projekt ŠF EÚ - Občerstvenie
Sintra Poprad
8-2014
13.02.2014
162/2014
Projekt ŠF EÚ - Manuál finančnej gramotnosti
NO CKV Bratislava
9-2014
13.02.2014
119/2014
Projekt ŠF EÚ - Manuál pre pracovisko kuchyňa, práčovňa
NO CKV Bratislava
10-2014
13.02.2014
120/2014
Projekt ŠF EÚ - Elektronické sprac. manuálov
NO CKV Bratislava
11-2014
27.02.2014
 94/2014Projekt ŠF EÚ - Vzdelávanie pedag.
NO CKV Bratislava
12-2014
04.03.2014
 65/2014Projekt ŠF EÚ - Občerstvenie
Utópia Poprad
13-2014
17.03.2014
 112/2014Projekt ŠF EÚ - leták, manuál
Manira Poprad
14-2014
28.03.2014
 166/2014Projekt ŠF EÚ - Vzdelávanie pedag. + tlmočník
NO CKV Bratislava
 15-2014 28.03.2014 190/2014Projekt ŠF EÚ - Realz. spol. programu školy a zamestnávateľa
NO CKV Bratislava
16-2014
01.04.2014
 110/2014Posedenie o občerstvením
Penzión sv. Juraj Poprad
17-2014
01.04.2014
 Projekt ŠF EÚ - osscilač. pásová brúska
Azor Poprad
18-2014
22.04.2014
 113/2014
Projekt ŠF EÚ - občerstv.
Sintra Poprad
19-2014
23.04.2014
 123/2014Projekt ŠF EÚ - občerstv.
Utopia Poprad
20-2014
24.04.2014
 135/2014Projekt ŠF EÚ - odborná exkurzia
Kvalita Poprad
21-2014
24.04.2014
 116/2014Projekt ŠF EÚ - uč. pomôcky pre záhradn.
Miroslav Lešňovský Harichovce
22-2014
 28.04.2014 124/2014Projekt ŠF EÚ - uč. pomôcky pre odb. prípr. jedál, služby a dom. práce
Rosler Poprad
23-201405.05.2014
 131/2014Projekt ŠF EÚ- suroviny pre odb. prípr. jedál, služby a dom. práce
Sintra Poprad
24-2014
06.05.2014
191/2014
Oprava strechy
Format PM Bardejov
25-2014
06.05.2014
134/2014
Projekt ŠF EÚ - uč. pomôcky pre odbor záhradník
bauMax Poprad
26-2014
06.05.2014
136/2014
Projekt ŠF EÚ - uč. pomôcky pre odbor spracúvanie dreva
Sezam Poprad
27-2014
07.05.2014
161/2014
Projekt ŠF EÚ - odborná exkurzia
Kvalita Poprad
28-2014
07.05.2014
145/2014
Projekt ŠF EÚ- uč. pomôcky pre odbor spracúvanie dreva
Bytox Poprad
29-2014
12.05.2014
147/2014
Projekt ŠF EÚ - uč. pomôcky pre odbor cukrár
Cora Gastro Poprad
30-2014
12.05.2014
148/2014
Projekt ŠF EÚ - uč. pomôcky pre odbor cukrár
Peter Janoczczyk Poprad
31-2014
14.05.2014
175/2014
Materiál na odborný výcvik - štrk
Štrkopiesky Batizovce
32-2014
14.05.2014
152/2014
Projekt ŠF EÚ - uč. pomôcky pre odbor cukrár
Rosler Poprad
33-2014
14.05.2014
178/2014
Nábytok - sedačka
Marline Bratislava
34-2014
19.05.2014
161/2014
Projekt ŠF EÚ - odborná exkurzia
Kvalita Poprad
35-2014
19.05.2014
159/2014
Projekt ŠF EÚ - uč. pomôcky pre odbor príprava jedál
Rosler Žakovce
36-2014
19.05.2014
167/2014
Projekt ŠF EÚ - uč. materiál pre odbor služby a domáce práce
Milan Barger Poprad
37-2014
19.05.2014
163/2014
Projekt ŠF EÚ - suroviny pre odbor cukrár
Sintra Poprad
38-2014
19.05.2014
164/2014
Projekt ŠF EÚ - suroviny pre odbor príprava jedál
Sintra Poprad
39-2014
21.05.2014
170/2014
Projekt ŠF - uč. pomôcky pre odbor oprava poľn. strojov
Jadimex Poprad
40-2014
30.05.2014
181/2014
Projekt ŠF EÚ - uč. pomôcky pre odbor oprava poľn. strojov
 Bytox Poprad
 41-201427.06.2014
224/2014
Oprava vnútornej kanalizácie
Copastav Bardejov
 42-201430.07.2014
 Projekt ŠF EÚ - kancelárske a škol. potreby a materiál
KP Plus Poprad
 43-2014 30.07.2014 226/2014Školské tlačivá
ŠEVT Banská Bystrica
 44-2014
 01.08.2014
 231/2014Projekt ŠF EÚ - prezuvky
Manira Poprad
 45-2014
 22.08.2014232/2014
Projekt ŠF EÚ -občerstvenie
Sintra Poprad
 46-201426.08.2014
233/2014
Projekt ŠF EÚ - občerstvenie
BZ-Service Poprad
 47-201426.08.2014
237/2014
Projek ŠF EÚ - uč. pomôcky pre odbor služby a domáce práce
Milan Barger Poprad
 48-2014
26.08.2014
236/2014
Projekt ŠF EÚ - uč. pomôcky pre odbor služby a domáce práce
Jozef Brachňak Broz
 49-2014 02.09.2014248/2014
Projekt ŠF EÚ - učebné pomôcky pre odbor cukrár
PhDr. Eva Kacejová Levoča
 50-201404.09.2014
256/2014
Projekt ŠF EÚ -  učebné pomôcky pre odbor príprava jedál
Rosler Poprad
 51-201410.09.2014
 267/2014Materiál na odborný výcvnik
Štrkopiesky Batizovce
 52-201402.10.2014
278/2014
Projekt ŠF EÚ - občerstvenie
Sintra Poprad
53-2014
07.10.2014
 292/2014Projekt ŠF EÚ - občerstvenie
Utopia Poprad
54-2014
10.11.2014
327/2014
Šálky
Cora Gastro Poprad
55-2014
12.11.2014
330/2014
Tonery do tlačiarní
K_Corp Spišská Nová ves
56-2014
21.11.2014
345/2014
Tonery do tlačiarní
K_Corp Spišská Nová ves
57-201421.11.2014
334/2014
Tlakomer 
Euronext Chorvátsky Grob
58-2014
24.11.2014
370/2014
Projekt ŠF EÚ - grafické spracovanie a tlač - pracovné zošity a učebné príručky
Manira Poprad
59-2014
24.11.2014
343/2014
Projekt ŠF EÚ - občerstvenie
BZ-Service Poprad
60-2014
24.11.2014
340/2014
Projekt ĎF EÚ - pbčerstvenie
Sintra Poprad
61-2014
25.11.2014
357/2014
Projekt ŠF EÚ - reklamné predmety na záverečnú konferenciu
Manira Poprad
62-2014
28.11.2014
 373/2014Projekt ŠF EÚ - občerstvenie na záverečnú konferenciu
BZ-Service Poprad
63-2014
28.11.2014
346/2014
Projekt ŠF EÚ - občerstvenie na záverečnú konferenciu
Sintra Poprad
64-2014
28.11.2014
359/2014
Počítač
K_Corp Spišská Nová Ves
65-2014
01.12.2014
367/2014; 368/2014
Dataprojektor + externý disk
K_Corp Spišská Nová Ves
66-2014
11.12.2014
372/2014
Montáž a oprava žalúzií
Vitko Rastislav Poprad
67-2014
12.12.2014
396/2014
Rekonštrukcia internátnej časti školy a drevárskej dielne
Copastav Bardejov
68-2014
12.12.2014
390/2014
Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému
LA, spol Poprad
69-2014
17.12.2014
386/2014
Pracovný kuchynský stôl
Gastrolux Žilina
70-2014
19.12.2014
395/2014
Dodávka a inštalácia bezpečnostného kamerového systému
K_Corp Spišská Nová Ves
71-2014
22.12.2014
393/2014
Tonery do tlačiarní
K_Corp Spišská Nová Ves