Faktúry, objednávky 2012

Faktúry si môžete stiahnut tu: [adresár faktúr 2012]
Popis faktúr, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo fakúry
[číslo súboru]
Dátum prijatia  suma    EUR  Predmet           dodávky  dodávateľ
 1-2012
03.01.2012
 100,00 Zemný plyn  SSP BRATISLAVA
2-2012
04.01.2012  331,32  Stočné - zrážk. voda  VEOLIA Poprad
3-2012
05.01.2012  39,32  Upgrade programu  SOFT-GL  Košice 
4-2012
05.01.2012  257,80  Oprava mot. vozidla  L. KACVINSKÝ Sp. Štiavnik 
5-2012
09.01.2012  25,74  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
6-2012
09.01.2012  3 106,52  Tepelná energia  DALKIA Poprad 
7-2012
09.01.2012  65,40  Teplá úžitková voda  DALKIA Poprad 
8-2012
09.01.2012  8,18  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
9-2012
09.01.2012  54,49  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
10-2012
10.01.2012  56,04  Pev. linka + internet  SLOVAK TELECOM Bratislava 
11-2012
11.01.2012  117,67 + 3x270,00 Elektrická energia  VSE Košice 
12-2012
12.12.2011  3x320,00  Elektrická energia  VSE Košice 
13-2012
11.01.2012  144,01  Potraviny  COOP JEDNOTA Poprad 
14-2012
13.01.2012  170,32  Elektrická energia  VSE Košice 
15-2012
13.01.2012  31,99  Tlačivá  ŠEVT Banská Bystrica 
16-2012
13.01.2012  7,10  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
17-2012
16.01.2012  40,09  Telefón Oragne  ORANGE Bratislava 
18-2012
17.01.2012  21,19  Doúčtovanie predpl. Fin. spravodajca 2011  PORADCA PODNIKATEĽA Žilina 
19-2012
17.01.2012  19,87  Telefón - T-Mobile  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
20-2012
18.01.2012  22,62  Pranie prádla  PAULÍNA GAJANOVÁ Gánovce 
21-2012
23.01.2012  91,64  PHM - nafta + dialn. známka SLOVNAFT Bratislava 
22-2012
24.01.2012  55,32  Toal. papier, mydlo, uteráky  ILLE PAPIER SERVIVE Skalica 
23-2012
24.01.2012  279,48  Vodné + stočné  VEOLIA Poprad 
24-2012
25.01.2012  34,54  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
25-2012
26.01.2012  114,02  Potraviny  DC NORDIA Matejovce 
26-2012
30.01.2012  2 521.00  Zemný plyn  SPP Bratislava 
27-2012
21.01.2012  86,80  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
28-2012
01.02.2012  5,76  IT služby - konsol. balík  K_CORP Sp. Nová Ves 
29-2012
03.02.2012  218,00  Elektrická energia  VSE Košice 
30-2012
06.02.2012  22,51  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
31-2012
07.02.2012  72,01  Teplá úžitková voda  DALKIA Poprad 
32-2012
07.02.2012  3411,07  Tepelná energia  DALKIA Poprad 
33-2012
07.02.2012  47,80  Služby technik PO a BTS  LIVONEC Poprad 
34-2012
08.02.2012  56,03  Pevná linka + internet  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
35-2012
08.02.2012  155,35  Upgrade počítačových programov  IVES Košice 
36-2012
08.02.2012  137,02  Potraviny  DIAMON Poprad 
37-2012
08.02.2012  24,61  Potraviny  DIAMON Poprad 
38-2012
09.02.2012  56,55  PHM - nafta  SLOVNAFT Bratislava 
 39-2012 09.02.2012  615,53  Elektrická energia  VSE Košice 
 40-2012 10.02.2012  203,50  Potraviny  COOP JEDNOTA Poprad 
 41-2012 10.02.2012  62,40  Tonery do tlačiarne  K_CORP Sp. Nová Ves 
 42-2012 13.02.2012  41,07  Telefón - Orange  ORANGE Bratislava 
 43-2012 15.02.2012  44,57  Potraviny  DC NORDIA Poprad 
 44-2012 20.02.2012  31,84  Telefón -  T-Mobile  SLOVAK TELEKOM Bratislava
 45-2012 20.02.2012  23,96  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
 46-2012 23.02.2012  96,00  Výpočet poplatkov za znečisť. ovzdušia  Ing. J. Cehula EKOS Poprad 
 47-2012 24.02.2012  499,08  Oprava plyn. kotla  J. Berenteš PLYNOSERVIS Nová Lesná 
 48-2012 28.02.202  218,00  Elektrická energia  VSE Košice 
 49-2012 05.03.2012  214,51  Potraviny  COOP JEDNOTA Poprad 
 50-2012 05.03.2012  25,85  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
 51-2012 05.03.2012  2521,00  Zemný plyn  SPP Bratislava 
 52-2012 06.03.2012  64,82  Potraviny  LUJAN Mengusovce 
 53-2012 06.03.2012 47,80  Služby techni PO a BTS  LIVONEC Poprad 
 54-2012 08.03.2012  65,28  Teplá úžitková voda  DALKIA Poprad 
 55-2012 08.03.2012  3603,66  Tepelná energia  DALKIA Poprad 
 56-2012 08.03.2012  56,12  Pevná linka + internet  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
 57-2012 08.03.2012  9,54  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
 58-2012 08.03.2012  684,22  Elektrická energia  VSE Košice 
 59-2012 08.03.2012  318,19  Potraviny  SINTRA Poprad 
 60-2012 12.03.2012  57,84  PHM nafta  SLOVNAFT Bratislava 
 61-2012 12.03.2012  56,89       Telefón Orange  ORANGE Bratislava 
62-2012  13.03.2012  687,89  Tepelná energia - doúčtovanie  DALKIA Poprad 
63-2012  13.03.2012  24,53  Teplá úžitková voda - doúčtovanie  DALKIA Poprad 
64-2012  13.03.2012  16,60  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
65-2012  15.03.2012  12,84  Školské tlačivá  ŠEVT Banská Bystrica 
66-2012  16.03.2012  19,87  Telefón - T-mobile  SLOVAK TELECOM Bratislava 
67-2012 19.03.2012 34,61  Pranie a mangľ. prádla  PAULÍNA GAJANOVÁ Gánovce 
68-2012  21.03.2012  125,00  Čistenie kanalizácie  Jozef Danko ml. Poprad 
69-2012  26.03.2012  21,94  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
70-2012 26.03.2012  59,22  Potraviny  TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok 
71-2012  26.03.2012  294,58  Poplatok za komunálny odpad  MESTSKÝ ÚRAD Poprad 
72-2012  27.03.2012  501,69  Teplo - vyúčtovanie   01-06/2011  CPPaP Poprad 
73-2012  28.03.2012  55,32  Toal. papier, mydlo, uteráky  ILLE PAPIER SERVICE Skalica 
74-2012  28.03.2012  183,02 Potraviny  DIAMON Poprad 
75-2012  28.03.2012  25,26 Potraviny  DIAMON Poprad 
76-2012 29.03.2012  218,00  Elektrická energia  VSE Košice 
77-2012  30.03.2012  333,51  Pomôcky na súťaž  CORA Poprad 
78-2012  02.04.2012  536,00  Metodický deň  PENZION ANTON Hrabušice 
79-2012  03.04.2012  391,44  Stočné zrážk. voda  VEOLIA Poprad 
80-2012  03.04.2012  342,00  Materiál na súťaž  KATARÍNA MASLIŠOVÁ Svit 
81-2012  04.04.2012  35,86  Materiál na súťaž  KP PLUS Poprad 
82-2012  04.04.2012  93,96  Ceny na súťaže  AZOR Poprad 
83-2012  04.04.2012  322,34  Materiál na súťaž  BROZ Hôrka 
84-2012  04.04.2012  2521,00  Plyn  SPP Bratislava 
85-2012  04.04.2012  862,11  Šijacie stroje na súťaž  RABATIN PAVOL Poprad 
86-2012  05.04.2012  2561,76  Tepelná energia  DALKIA Poprad 
87-2012  05.04.2012  67,87  Teplá úžitková voda  DALKIA Poprad 
88-2012  12.04.2012  49,08  Telefón - Orange  ORANGE Bratislava 
89-2012  12.04.2012  266,61  Uč. pomôcky na súťaž  CORA GASTRO Poprad 
90-2012 12.04.2012  128,00  Žehlička + ponorné mixéry na súťaž AZOR Poprad
91-2012  12.04.2012  486,97  Čistiace prostriedky  TATRAGLOBAL Poprad 
92-2012  12.04.2012  22,78  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
93-2012  12.04.2012  46,50  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
94-2012  12.04.2012  667,75  Elektrická energia  VSE Košice 
95-2012  12.04.2012  47,80  Technik PO a BTS  LIVONEC Poprad 
96-2012  12.04.2012  79,44  Školské tlačivá  ŠEVT Banská Bystrica 
97-2012  12.04.2012  56,20  Telefón - pevná linka + internet  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
98-2012  13.04.2012  10,76  Potraviny DIAMON Poprad 
99-2012  16.04.2012  7,28  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
100-2012  16.04.2012  34,09  Telefón - T - mobile   SLOVAK TELEKOM Bratislava 
101-2012  16.04.2012  17,78  Potraviny  LUJAN PLUS Mengsovce 
102-2012  18.04.2012  84,00  Tonery na súťaž  K_CORP Spišská Nová Ves 
103-2012  20.04.2012  123,90  Ubytovanie + večera  súťaž služby WELCOME Poprad 
104-2012  23.04.2012  17,33  Potraviny  DIAMON Poprad 
105-2012 23.04.2012  44,39  PHM nafta SLOVNAFT Bratislava 
106-2012  24.04.2012  30,49  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
107-2012  25.04.2012  21,59  Potraviny  DC NORDIA Poprad Matejovce 
108-2012  25.04.2012  49,02  Strava - súťaž služby  OUI Spišský Štiavnik 
109-2012  25.04.2012  72,24  Strava - súťaž cukrár  OUI Spišský Štiavnik 
110-2012 27.04.2012  354,00  Ubytovanie + večera súťaž cukrár  WELCOME Poprad 
111-2012  27.04.2012  384,73  Vodné + stočné  VEOLIA Poprad 
112-2012  30.04.2012  62,98  Potraviny  DC NORDIA Poprad 
113-2012  30.04.2012  47,80  Technik PO a BTS  LIVONEC Poprad 
114-2012  02.05.2012  42,94  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
115-2012  03.05.2012  218,00  Elelktrická energia  VSE Košice 
116-2012  03.05.2012  44,42  Potraviny  DC NORDIA Poprad 
117-2012  04.05.2012  2521,00  Zemný plyn  SPP Košice 
118-2012  07.05.2012  29,64  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
119-2012  07.05.2012  34,56  Potraviny  TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok  
120-2012 07.05.2012  68,64  Teplá úžitková voda  DALKIA Poprad 
121-2012  07.05.2012  1930,27  Tepelná energia  DALKIA Poprad 
122-2012  09.05.2012  57,38  Telefón - pevná linka + internet  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
123-2012  10.05.2012  44,05  Telefón - Orange  ORANGE Bratislava 
124-2012  10.05.2012  109,63  Elektrická energia  VSE Košice 
125-202  14.05.2012  17,26  Potraviny  MPC CESSI Sp. Nová Ves 
126-2012  14.05.2012  92,20  Potraviny  COOP JEDNOTA Poprad 
127-2012  15.05.2012  25,45  Telefón - T - mobile  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
128-2012 21.05.2012  55,31  Toaletný papier, mydlo, uteráky  ILLE PAPIER SERVICE Skalica 
129-2012  21.05.2012  16,08  Kazeta do tlačiarne  K_CORP Spišská Nová Ves 
130-2012  21.05.2012  100,00  Členský príspevok  ZDRUŽENIE ODBORNÝCH UČILÍŠŤ Tornaľa 
131-2012  25.05.2012  16,43  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
132-2012  25.05.2012  153,04  Potraviny  DIAMON Poprad 
133-2012 25.05.2012  11,27  Potraviny  DIAMON Poprad 
134-2012  25.05.2012  47,33  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
135-2012  25.05.2012  34,60  Potraviny  TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok  
136-2012  01.06.2012  1520,00  Oprava auta  LADISLAV KACVINSKÝ - autoslužby Sp. Štiavnik 
137-2012 01.06.2012 99,44  Materiál na krúžky  MIROSLAV LEŠŇOVSKÝ Harichovce 
138-2012  04.06.2012  2521,00  Zemný plyn  SPP Bratislava 
139-2012 04.06.2012  31,62  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
140-2012  04.06.2012  291,12  Realizácia štruktúrov. kabeláže  K_CORP Spišská Nová Ves 
141-2012  04.06.2012  218,00  Elektrická energia  VSE Košice 
142-2012  04.06.2012  51,02  Predplatné  Poradca podnikateľa Žilina 
143-2012  04.06.2012  47,80  Technik PO a BTS  LIVONEC Poprad 
144-2012  07.06.2012  9,73  Pranie a mangľovanie  PAULÍNA GAJANOVÁ Gánovce 
145-2012 08.06.2012  56,57  Telefón - pevná linka + internet  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
146-2012  08.06.2012  64,61  Teplá úžitková voda  DALKIA Poprad 
147-2012  08.06.2012  923,81  Tepelná energia  DALKIA Poprad 
148-2012  08.06.2012  52,31  Materiál na krúžky  BYTOX Poprad 
149-2012  11.06.2012  42,94  Telefón Orange  ORANGE Bratislava 
150-2012  11.06.2012  496,30  Elektrická energia  VSE Košice 
151-2012  13.06.2012  41,12  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
152-2012  13.06.2012  96,52  Potraviny  COOP JEDNOTA Poprad 
153-2012 18.06.2012  212,00  Oprava auta  LADISLAV KACVINSKÝ autoslužby Spišský Štiavnik 
154-2012  19.06.2012  16,20  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
155-2012  20.06.2012  19,87  Telefón - T - mobile  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
156-2012  20.06.2012  54,00  Napojenie felefónov, fax, mail  K_CORP Spišská Nová Ves 
157-2012  20.06.2012  5042,28  Nájomné Kaštieľ  PRO POPULO Spišská Teplica 
158-2012  25.06.2012  128,28  PHM nafta   SLOVNAFT Bratislava 
159-2012 25.06.2012  168,30  Školské tlačivá  ŠEVT Banská Bystrica 
160-2012  28.06.2012  58,34  Tonery do tlačiarne  K_CORP Spišská Nová Ves 
161-2012  28.06.2012  57,82  Kanc. potreby+učebné pomôcky  KP PLUS Poprad 
162-2012  26.06.2012  237,52  Prac. zdravot. služba  MEDISON Košice 
163-2012  26.06.2012  32,36  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
164-2012  29.06.2012  90,00  Prevoz zariadenia  STEIN Hrabušice 
165-2012  03.07.2012  47,80  Technik PO a BTS  LIVONEC Poprad 
166-2012  03.07.2012  8,75  Sieťové predlž. káble  K_CORP Spišská Nová Ves 
167-2012  03.07.2012  218,00  Elektr. energia VII.  VSE Košice 
168-2012  09.07.2012  2521,00  Plyn VII.  SPP Bratislava 
169-2012  09.07.2012  11,18  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
170-2012  09.07.2012  8,40  Toner do tlačiarne  K_CORP Spišská Nová Ves 
171-2012 09.07.2012  1160,28  Stravovacie poukážky  LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava 
172-2012  09.07.2012  464,64  Odvoz kontajnera  PETER PALGUTA Kravany 
173-2012  09.07.2012  433,48  Zneškodnenie odpadu  TATRANSKÁ ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ Žakovce 
174-2012  09.07.2012  135,90  Oprava regulátora   DALKIA Poprad 
175-2012  09.07.2012  57,18  Teplá úžitková voda  DALKIA Poprad 
176-2012  09.07.2012  50,60  Telefón Orange  ORANGE Bratislava 
177-2012  10.07.2012  391,44  Stočné zrážk. voda  VEOLIA Poprad 
178-2012  10.07.2012  610,18  Tepelná energia  DALKIA Poprad 
179-2012  10.07.2012  421,15  Elektrická energia  VSE Košice 
180-2012 10.07.2012  50,82  Pevná linka + intrnet  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
181-2012 13.07.2012  199,55  Potraviny  COOP JEDNOTA Poprad  
182-2012  19.07.2012  60,17  PHM nafta  SLOVNAFT Bratislava 
183-2012  25.07.2012  19,87  Telefón - T - mobile  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
184-2012  25.07.2012  6765,90  Plyn - vyúčtovanie  SPP Bratislava 
185-2012  25.07.2012  65,62  PHM nafta  SLOVNAFT Bratislava 
186-2012 01.08.2012 1698,96 Zariadenie do školskej kuchyne MICHAL HORKAVÝ HOMI Svit
187-2012 06.08.2012 218,00 Elektrická energia VSE Košice
188-2012 06.08.2012 389,64 Voda + stočné VEOLIA Poprad
189-2012 06.08.2012 50,36 Pevná linka + internet SLOVAK TELEKOM Bratislava
190-2012 07.08.2012 59,10 Teplá úžitková voda DALKIA Poprad
191-2012 07.08.2012 617,50 Tepelná energia DALKIA Poprad
192-2012  08.08.2012  11,53  Elektrická energia  VSE Košice 
193-2012  08.08.2012  104,02  Zneškodnenie odpadu   TATRANSKÁ ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ Žakovce
194-2012  09.08.2012  47,80  Technik PO a BTS  LIVONEC Poprad 
195-2012 10.08.2012  43,83  Telefón - Orange  ORANGE Bratislava 
196-2012  10.08.2012  44,40 Oprava počítača K_CORP Spišská Nová Ves
197-2012  22.08.2012  485,21  Čistiace prostriedky  TATRAGLOBAl Poprad 
198-2012  22.08.2012  19,87  Telefón - T - mobile  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
199-2012  27.08.2012  92,00  Väzba triednych kníh  V.KEDZUCHOVA PODTATRAN Poprad 
200-2012  30.08.2012  125,76  Stravné lístky  LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava 
201-2012  30.08.2012  81,00  Kalibrácia teplomerov  SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA Banská Bystrica 
202-2012  30.08.2012  218,00  Elektrická energia  VSE Košice 
203-2012  30.08.2012  413,78  Potraviny  SINTRA Poprad 
204-2012  04.09.2012  173,60  Potraviny  DIAMON Poprad 
205-2012  04.09.2012  21,61  Potraviny  DIAMON Poprad 
206-2012 04.09.2012  41,33  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
207-2012  05.09.2012  50,47  Pevná linka + internet  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
208-2012  05.09.2012  56,52  Toaletný papier, mydlo, uteráky  ILLE PAPIER SERVICE Skalica 
209-2012  05.09.2012  19,98  Predplatné Finančný spravodaj 2013  PODADCA PODNIKATEĽA Žilina 
210-2012  07.09.2012  62,05  Teplá úžitková voda  DALKIA Poprad 
211-2012  07.09.2012  619,58  Tepelná energia  DALKIA Poprad 
212-2012  10.09.2012  47,80  Technik PO a BTS  LIVONEC Poprad 
213-2012  11.09.2012  22,58    Potraviny  LUJAN Mengusovce 
214-2012  11.09.2012  45,42  Telefón - Orange  ORANGE Bratislava 
215-2012  18.09.2012  19,87  Telefón - T - mobile  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
216-2012  18.09.2012  89,88  Potraviny  DC NORDIA Poprad Matejovce 
217-2012  18.09.2012  59,54  Potraviny  TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok 
218-2012  18.09.2012  179,99  Potraviny  DIAMON Poprad 
219-2012  18.09.2012  41,51  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
220-2012  18.09.2012  15,85  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
221-2012  21.09.2012  62,40  Tonery do tlačiarne  K_CORP Spišská Nová Ves 
222-2012  21.09.2012  47,20  Magnetické prúžky  MAQUITA Nitrianske Pravno 
223-2012  24.09.2012  28,13  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
224-2012  24.09.2012  52,20  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
225-2012  27.09.2012  218,00  Elektrická energia  VSE Košice 
226-2012  28.09.2012  38,57  Montáž sprchovej vaničky  PETER ŽOLDÁK Hôrka 
227-2012  28.09.2012  101,89    Kancelárske potreby  KP PLUS Poprad 
228-2012  28.09.2012  46,10  Potraviny  DC NORDIA Poprad Matejovce 
229-2012  02.10.2012  9,38  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
230-2012  02.10.2012  48,25  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
231-2012  04.10.2012  47,36  Pevná linka + internet  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
232-2012  04.10.2012  396,24  Stočné zrážková voda  VEOLIA Poprad 
233-2012  04.10.2012  35,42  Potraviny  TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok 
234-2012  05.10.2012  39,83  Predkádka FDSL linky  DATACENTRUM Bratislava 
235-2012  05.10.2012  15,01  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
236-2012  05.10.2012  47,80  Technik PO a BTS  LIVONEC Poprad 
237-2012  05.10.2012  61,97  Teplá úžitková voda  DALKIA Poprad 
238-2012  05.10.2012  953,38  Tepelná energia  DALKIA Poprad 
239-2012  08.10.2012  213,47  Potraviny  DIAMON Poprad 
240-2012  08.10.2012  36,58  Potraviny  DIAMON Poprad 
241-2012  08.10.2012  62,16  Zapojenie umývačky a kotla  VLADIMÍR KOVALČÍK Spišská Belá 
242-2012  09.10.2012  44,04  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
243-2012  10.10.2012  51,53  Telefón - Orange  ORANGE Bratislava 
244-2012  10.10.2012  166,54  Potraviny  COOP JEDNOTA Poprad 
245-2012 16.10.2012  68,63  Toal. papier, čist. prostr. sáčky, prášok  TATRAGLOBAL Poprad 
246-2012  17.10.2012  19,87  Telefón - T - mobile  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
247-2012  17.10.2012  44,06  Potraviny  TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok 
248-2012  17.10.2012  30,49  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
249-2012  17.10.2012  42,37  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
250-2012  18.10.2012  248,44  Potraviny  SINTRA Poprad 
251-2012  22.10.2012  116,95  Potraviny  DC NORDIA Poprad 
252-2012  23.10.2012  58,58  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
253-2012  29.10.2012  22,12  Potraviny MPC CESSI Spišská Nová Ves 
254-2012  29.10.2012  32,24  Potraviny  TETRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok 
255-2012 29.10.2012  421,49   Vodné a stočné  VEOLIA Poprad 
256-2012  30.10.2012  135,43  Kontrola hasiacich prístrojov  LIVONEC Poprad 
257-2012  30.10.2012  23801,32  Oprava oplotenia  MIROSLAV GOGA - MOREZ Prešov 
258-2012  05.11.2012  50,46  Pevná linka + internet  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
259-2012  05.11.2012  218,00  Elektrická energia  VSE Košice 
260-2012  05.11.2012  51,02  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
261-2012  06.11.2012  41,06  Pranie prádla  NZZ, s.r.o. Kežmarok 
262-2012  06.11.2012  23,90  Potraviny  TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok 
263-2012  07.11.2012  1276,98  Tepelná energia          DALKIA Poprad 
264-2012  07.11.2012  66,42   Teplá úžitková voda  DALKIA Poprad 
265-2012  07.11.2012  15,29  Pranie prádla  PAULÍNA GAJANOVÁ  Gánovce 
266-2012 07.11.2012 143,48 Potraviny DIAMON Poprad
267-2012  07.11.2012  5,00  Potraviny  DIAMON Poprad 
268-2012  09.11.2012  56,52  Toal. papier, mydlo, uteráky  ILLE PAPIER-SERVICE Skalica 
269-2012  09.11.2012  47,80  Technik PO a BTS  LIVONEC Poprad 
270-2012  12.11.2012  26,09  Potraviny   MPC CESSI Spišská Nová Ves 
271-2012  12.11.2012  50,97  Telefón - Orange  ORANGE Bratislava 
272-2012  12.11.2012 69,60  Predplatné mesačník Verejná správa 2013  PORADCA Žilina 
273-2012  12.11.2012  1475,66  Napojenie elektrospotrebičov  MIROSLAV GOGA MOREZ Prešov 
274-2012  13.11.2012  47,47  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
275-2012  19.11.2012  16,88  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
276-2012  19.11.2012  43,63  Potraviny  TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok 
277-2012  19.11.2012  108,59  Potraviny  COOP JEDNOTA Poprad 
278-2012 19.11.2012  19,87  Telefón - T - mobile  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
279-2012  20.11.2012  79,40 Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
280-2012  21.11.2012  182,17  Potraviny  DIAMON Poprad 
281-2012  23.11.2012  318,00  Televízor  OKAY SLOVAKIA Poprad 
282-2012  27.11.2012  30,31  Potraviny  TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok 
283-2012  27.11.2012  46,80  Potraviny  DC NORDIA Poprad 
284-2012  27.11.2012  32,04  Potraviny  DC NORDIA Poprad 
285-2012  27.11.2012  781,92  Školský nábytok  AB SYSTEM Komárno 
286-2012  27.11.2012  354,66  Čistiace prostriedky  TATRAGLOBAL Poprad 
287-2012  27.11.2012  143,90  Čist. prostr. do umývačky riadu  VLADIMÍR KOVALČÍK GASTROTECHNIK Sp. Belá 
288-2012  27.11.2012  198,20  Materiál na odb. výcvik  FEKETE STAVCENTRUM     Spišská Nová  Ves
289-2012  27.11.2012  528,58  Materiál na odb. výcvik  MERKURY MARKET Poprad 
290-2012  28.11.2012  235,66  Pracovné odevy  DUDINSKÝ KAROL Sp. Teplica 
291-2012  28.11.2012  100,92  Potraviny  DC NORDIA Poprad 
292-2012  28.11.2012  47,12  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
293-2012 29.11.2012  936,21  Žalúzie  RASTISLAV VITKO Poprad 
294-2012  29.11.2012  20,83  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
295-2012  30.11.2012  150,37  Revízia bleskozvodov  LIVONEC Poprad 
296-2012  30.11.2012  42,36  Oprava umývačky  GASTROTECHNIK Sp. Belá 
297-2012  30.11.2012  138,36 Oprava umývačky  GASTROTECHNIK Sp. Belá 
298-2012  03.12.2012  781,92  Školský nábytok  AB SYSTÉM Komárno 
299-2012  03.12.2012  303,99  Kávovar  DATART Bratislava 
300-2012  04.12.2012  799,40  Revízia elektrospotrebičov  FRANTIŠEK VARGA Helcmanovce 
301-2012  04.12.2012  333,25  Potraviny  SINTRA Poprad 
302-2012  04.12.2012  61,56  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
303-2012  04.12.2012  12,48  Zásobníky na toal. papier, mydlo, uteráky  ILLE Skalica 
304-2012  04.12.2012  243,25  Kancel. potreby  K-P PLUS  Poprad 
305-2012  04.12.2012  65,05  Materiál na krúžky  BYTOX Poprad 
306-2012  04.12.2012  72,80  Materiiál na krúžky + na odborný výcvik  PETER BIROŠČÁK FAL Poprad 
307-2012  05.12.2012  168,00  USB kľúče  K_CORP Spišská Nová Ves 
308-2012  05.12.2012  249,02  Tonery do tlačiarne  K_CORP Spišská Nová Ves 
309-2012  05.12.2012  29,02  Materiál na krúžok  MIROSLAV LEŠŇOVSKÝ Harichovce 
310-2012  05.12.2012  48,80  Pevná linka + internet  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
311-2012  05.12.2012  25,84  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
312-2012  05.12.2012  218,00  Elektrtická energia  VSE Košice 
313-2012  06.12.2012  12,67  Potraviny  TATR. MLIEKÁREŇ Kežmarok 
314-2012  06.12.2012  275,86  Materiál na údržbu  ELEKTROMONT Poprad 
315-2012  06.12.2012  863,36  Tepelná energia  DALKIA Poprad 
316-2012  06.12.2012  60,66  Teplá úžitková voda  DALKIA Poprad 
317-2012  06.12.2012  47,80  Technik PO a BTS  LIVONEC Poprad 
318-2012  07.12.2012  9,31  Pranie prádla  NZZ ALEXANDRA Kežmarok 
319-2012  07.12.2012  252,00  Oprava kotla kuchyňa  JURTLAK Poprad 
320-2012  07.12.2012  126,90  Set Karaoke  ABRIK Bratislava 
321-2012  07.12.2012  1,39  Palivová karta  SLOVNAFT Bratislava 
322-2012  10.12.2012  59,26  Mobilný telefón  ORANGE Bratislava 
323-2012  10.12.2012  56,75  Materiál na krúžok  K-P PLUS Poprad 
324-2012  14.12.2012  62,98  Karaoke CD  KARAOKE SHOP Tršice 
325-2012  10.12.2012  593,69  Žalúzie  RASTISLAV VITKO Poprad 
326-2012  10.12.2012  195,56  Potraviny  DIAMON Poprad 
327-2012  10.12.2012  26,24  Potraviny  DIAMON Poprad 
328-2012  11.12.2012  1504,30  Podlahovina  TATRAPLAST Poprad 
329-2012  11.12.2012  39,26  Potraviny  LUJAN PLUS Mengusovce 
330-2012  12.12.2012  53,86  Materiál na krúžok  ATILA CZAJLIK Jahodná 
331-2012  12.12.2012  2521,80  Dvere + výmena 3 ks STANISLAV BALDOVSKÝ Spišský Šrvrtok 
332-2012  12.12.2012  116,85  Materiál na údržbu  BYTOX Poprad 
333-2012  14.12.2012  493,27  Oprava automobilu  LADISLAV KACVINSKÝ Spišský Štiavnik 
334-2012  14.12.2012  83,88  Potraviny  TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ Kežmarok 
335-2012  14.12.2012  25,42  Potraviny  MPC CESSI Spišská Nová Ves 
336-2012  14.12.2012  131,73  Potraviny  COOP JEDNOTA Poprad 
337-2012  14.12.2012 

38,57 

Montáž sprchovej vaničky  PETER ŽOLDÁK Kišovce 
338-2012  18.12.2012  67,80  Toaletný papier  ILLE Skalica 
339-2012  18.12.2012  499,48  Čistiace prostsriedky  TATRAGLOBAL Poprad 
340-2012  18.12.2012  209,78  Krb, pošt. schránka, sekáč na ľad  BAUMAX Poprad 
341-2012  18.12.2012  110,14  Materiál na odborný výcvik  BAUMAX Poprad 
342-2012  18.12.2012  31,51  Potraviny  LUJAN PLUS Megnusovce 
343-2012  19.12.2012  125,00  Čistenie kanalizácie  JÁN DANKO ml. Poprad 
344-2012  19.12.2012  32,36  Školský zvonček  JÁN BLAHO EDISON Vranov nad Topľou
345-2012 19.12.2012  153,60  Časový spínač  CB ELEKTRO Košice 
346-2012  19.12.2012  464,63   Chladnička  DATART Bratislava 
347-2012  20.12.2012  250,20  Toaletný  papier, mydlo, uteráky ILLE Skalica 
348-2012  20.12.2012  697,00  Drevo-materiál na odborný výcvik  GREŠ JOZEF HARTHOLZ Spišský Štvrtok 
349-2012  21.12.2012  19,87  Mobilný telefón  SLOVAK TELEKOM Bratislava 
350-2012  21.12.2012  47,80  Technok PO a BTS  LIVONEC Poprad 

Objednávky si môžete stiahnut tu: [adresár objednávok 2012]
Popis objednávok, ktoré sú v adresári nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 číslo objednávky
[číslo súboru]
Dátum Faktúra k objednávke       Predmet  dodávateľ
1-2012
16.02.2012
 44-2012  Oprava plyn. kotla PLYNOSERVIS
2-2012
07.03.2012   159-2012 Školské tlačivá  ŠEVT Banská Bystrica
3-2012
20.3.2012  103-2012 Ubytovanie a večera na súťaž  TATRAHOTEL Poprad 
4-2012
04.04.2012  85-2012  Šijacie stroje na súťaž  RABATIN PAVOL Poprad 
5-2012
09.05.2012  234-2012  Preloženie linky ISDN  DATACENTRUM  Bratislava 
6-2012
31.05.2012   174-2012 Sfunkčnenie regulátora vykurovania  DALKIA Poprad 
7-2012
05.06.2012   148-2012 Učebné pomôcky a materiál na krúžky  BYTOX Poprad 
8-2012
27.06.2012  164-2012  Prevoz zariadenia  STEIN Hranušice 
9-2012
02.08.2012  257-2012 Oprava oplotenia  MIROSLAV GOGA-MOREZ Prešov 
10-2012
15.08.2012  199-2012  Zviazanie triednych kníh  PODTATRAN Poprad 
11-2012
30.10.2012    Školské tlačivá  ŠEVT Banská Bystrica 
12-2012
05.11.2012  273-2012 Kabeláž, dodávka a montáž ističov, napojenie elektrospotrebičov   MIROSLAV GOGA-MOREZ Prešov
13-2012
23.11.2012  285-2012  Školský nábytok  AB SYSTEM Komárno 
14-20121
03.12.2012  298-2012  Školský nábytok   AB SYSTEM Komárno 
15-2012
03.12.2012    Rozšírenie licencie sotvéru  IVES Košice 
16-2012
04.12.2012  314-2012  Elektromatriál na údržbu  ELEKTROMONT Poprad 
17-2012
04.12.2012  305-2012  Materiál na kúžky  BYTOX Poprad 
18-2012
04.12.2012    Aktualizácia programu  ASC Bratislava 
19-2012
07.12.2012    Karaoke Set  ABRIK Bratialava 
20-2012
11.12.2012  332-2012  Materiál na údržbu  BYTOX Poprad